Klotillustrationerna har gjorts av professorn i fysisk geografi Ole Humlum på basis av dataleverantören GISS. Kloten visar månadens medelavvikelse från medeltalet 2012–2021. Meteorologiska institutet i Finland använder referensvärdet för 1991–2020.

Kallt och varmt

Efter att augusti 2022 som genomsnitt varit rekordvarm i en del av Finland blev september en ovanligt kall månad. Till exempel nådde septembertemperaturen inte en enda gång över 20 grader någonstans i landet – närmast var Raseborg med 19,5 grader den 6 september.

Kylan återspeglas också i statistiken för åskväder. Bara 57 markblixtar registrerades, medan det historiska genomsnittet är 4 400. Som jämförelse var markblixtarna fler i oktober, 129, i samband med ett kraftigt system av åskskurar den 16–17 oktober.

Lägsta septembertemperaturen, –7,5 grader, uppmättes på Ylivieska flygplats den 8 september. Höstens första snö föll den 30 september i Kajanaland.

Oktober var cirka två grader varmare än genomsnittligt i så gott som hela landet. Högsta månadstemperaturen, 15,8 grader, noterades vid Malm flygfält i Helsingfors, månadens lägsta, –14,4 grader, i Kittilä.

Även november var på de flesta håll något varmare än långtidsmedelvärdet med 15,1 grader i Jomala och –26 grader i Sodankylä som extremvärden. I slutet av månaden fanns ett snötäcke i största delen av landet.

December var kallare än genomsnittligt, särskilt i västra Finland, med månadslägsta –34,2 grader i Utsjoki Kevo och månadshögsta +7,0 grader i Kumlinge. Största delen av landet var snötäckt under hela månaden.

Sammantaget var hösten 0,1–1 grader varmare än jämförelsevärdet i största delen av landet och nederbördsmängderna under genomsnittet.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var Finlands medeltemperatur i fjol cirka 3,8 grader, vilket är 0,9 grader över långtidsmedelvärdet för perioden 1991–2020.

Januari 2023 blev ovanligt varm, i en stor del av landet 2–5 grader varmare än under referensperioden. Varmast, 8,2 grader, var det i Vasa den 25 januari. I slutet av januari hade snön smält bort på Åland och i en stor del av Egentliga Finland och i Nylands kustområde.

På en del håll i världen var januari däremot ovanligt kall. Enligt satellit-observationer (databasen UAH) var medeltemperaturen för januari 2023 globalt –0,04 grader under trettioårsmedeltalet 1991–2020.