Klotillustrationerna har gjorts av professorn i fysisk geografi Ole Humlum på basis av dataleverantören GISS. Kloten visar månadens medelavvikelse från medeltalet 2013–2022. Meteorologiska institutet i Finland använder referensvärdet för 1991–2020.

Genomsnittlig sommar

Den finländska sommaren 2023 blev både varm och kall, men räknat som medeltal tämligen genomsnittlig.

Vårmånaderna mars-maj låg enligt Meteorologiska institutets statistik temperaturmässigt i hela landet nära de normala värdena. I maj nådde temperaturen vid två tillfällen – i Kankaanpää och Hattula – exakt upp till gränsen för så kallad högsommarvärme, 25,1 grader.

Juni såg under månadens första del sträng kyla och mot slutet av månaden värmebölja. Vid vissa observationsstationer förekom det största antalet frostnätter under hela junis mäthistoria. På Saana fjäll i Kilpisjärvi mättes den 1 juni 7,7 minusgrader, den kallaste junitemperaturen under Finlands mäthistoria.

Senare delen av juni noterades högsommarvärme varje dag åtminstone någonstans i Finland. Den högsta junitemperaturen, 31,6 grader, uppmättes i Kankaanpää.

Juli blev förhållandevis sval och särskilt i landets mellersta delar ovanligt blöt. Månadens högsta temperatur, 29,2 grader, uppmättes så långt norrut som i Kevo i Utsjoki, som även blev den ort i Finland som hade flest högsommardagar i juli, fem stycken.

Augusti blev varmare än genomsnittligt i hela Finland, särskilt i Lappland, där både Utsjoki Kevo, Kilpisjärvi och Savukoski noterade en rekordvarm augustimånad, sett till den tid som temperaturerna registrerats officiellt.

Sommarens högsta finländska temperatur, 33,6 grader, registrerades i Pyynpää, Raumo den 7 augusti. Till Savukoski kom nattfrosten, –2,3 grader, den 22 augusti.

Augusti blev regnig särskilt i landets västra del.

Sammantaget var de tre sommarmånaderna något varmare än genomsnittligt. I Kilpisjärvi blev sommaren den varmaste som noterats sedan mätningarna inleddes 1951.

Sommarregnmängden översteg betydligt det vanliga i mellersta Finland med Multia i topp, hela 413 millimeter i Pirttiperä by. Antalet registrerade jordblixtar för hela landet var vid augusti månads utgång 72 000, att jämföra med långtidsmedelvärdet 130 000.