Städar upp. Den gamla transformatorn hade gjort sitt, konstaterar Johnny Haga på Kronoby Elverk.
Karolina Isaksson

Klart för byggstart i Nedervetil

Kronoby Elverk

Det är mycket på gång kring Ollisbacken i Nedervetil. Daghemmet Solrosen har redan fått en tillbyggnad, numera värms både kyrkan och församlingshemmet upp med bergvärme i stället för som tidigare med olja, och snart kommer den nya hälsovårdscentralen att resa sig där. Dessutom planeras ett nytt bostadsområde och flera industritomter i närheten.

”Allt det här har gjort det angeläget att ersätta den gamla transformatorn för luftledningar med en ny jordkabelsträckning och tillhörande transformator”, berättar Johnny Haga på Kronoby Elverk.

Den nya jordkabellinjen drogs under hösten 2016 och blev tagen i bruk redan i slutet av året.

”Området har inte varit speciellt utsatt för elavbrott, men den gamla transformatorn hade sina år på nacken och stod dessutom på en plats som behövdes för tomtmark till den nya hälsovårdscentralen.”