Vetelin Energia köpte i februari hela aktiestocken i Oy Kontaktor Ab.

Kontaktor blev Vetils utpost i Vasa

Vetelin Energia
I februari meddelades att Vetelin Energia köpt det Vasabaserade elinstallationsföretaget Kontaktor. Enligt Vetelin Energias strategi vill bolaget växa och bli en viktig aktör inom elentreprenader i Österbotten.

Kontaktor är ett välrenommerat företag i Vasaregionen och har under sina 55 år haft en jämn omsättning och en god avkastning.

”Vi arbetar nästan enbart i Vasatrakten med en radie på 30–40 kilometer. Eventuellt kommer vi nu att börja samarbeta med Vetelin Energia inom vissa saker, men i stort fortsätter vi som förr”, säger Robert Lall, vd på Kontaktor.

För tillfället är en stor del av Kontaktors personal sysselsatt med elarbeten på Wärtsiläs nybygge. Det ska bli kontorsutrymmen på 12 000 kvadratmeter vid Vaasa Park i Runsor strax öster om Vasa.

”Vi har fullt upp åtminstone till hösten och har hyrt in folk för att hinna med allt”, säger Robert Lall.