Krister Wikström betonar att kunderna i Lepplax nu ska få en säkrare eltillförsel.
Karolina Isaksson

Kronoby Elverk: Förstärkt nät till Lepplax

I höst kommer en ny ellinje att dras mellan Kronoby och Lepplax. Det handlar om en sträcka på drygt fem kilometer, som bland annat ska ledas längs riksväg 8.

”Syftet är att säkerställa en dubbelmatning från Kronoby elverk till Lepplax, så att vi kan leverera vår egen el till våra kunder, även om det är störningar på en linje”, förklarar nätchefen Krister Wikström.

Att linjen dras längs riksvägen är något som påverkat tidtabellen. Tillståndsprocessen stod stilla under sommaren och nu blir projektet avslutat under första halvan av 2018.

”Vi hade siktat på att vara klara med högspänningsledningarna vid årsskiftet, men tidtabellen har uppdaterats. Nu har vi fått grönt ljus och sätter i gång med att resa stolpar under vecka 40. Sedan fortsätter vi med jordkableringsarbeten.”

Byggandet kommer inte att orsaka några stora olägenheter i trafiken, men Krister Wikström påminner bilister om att alltid ta det lugnt där det pågår arbete.