Lokal flis håller värmen

NYKARLEBY KRAFTVERK

En container full med utkastade julgranar bidrog till att hålla i gång fjärrvärmesystemet i Nykarleby när kölden satte in i januari. Också en stor del av de normala bränsleleveranserna kan spåras till skogarna inom några mil från kraftverket.

Nykarleby Energiandelslags medlemmar står för hälften av energiveden. Resten köper andelslaget upp av andra skogsägare, företrädesvis inom närområdet.

”Vi ser ett mervärde i att andelslaget skaffar bränsle lokalt. Det minskar på transporterna och gynnar traktens skogsägare”, säger Bengt Jansson, ordförande i Nykarleby Kraftverk.

Hittills har det inte rått någon brist på bränsle, inte ens i tider av menföre.

”Vi har en tredjedel av årsbehovet, 2 500 kubikmeter, lagrat oflisat på gården. Andelslaget får betalt per producerad MWh i värmepannan. Det ger ett bra pris för bra vedkvalitet”, säger Janne Öhman, energichef på Nykarleby Kraftverk.

 

sid54_bild3

VARMT SAMARBETE. Janne Öhman, Bengt Jansson och energiandelslagets representanter Richard Hagman och Boris Mattsson ser fördelar med lokala bränsleleveranser.
Bild: Karolina Isaksson