Vattenytor ökar genom reflektion effekten av solstrålningen kraftigt. Särskilt viktigt är det att barn skyddar sig. Kläder också i vattnet är en bra idé.
Svenolof Karlsson

Melanom – en tickande bomb

Liksom i andra västländer ökar melanomfallen också i Finland. År 2000 upptäcktes 600 nya fall, tio år senare hade antalet fördubblats. Enligt Strålsäkerhetscentralens prognos kommer cirka 2 000 finländare att insjukna i melanom år 2020.

Den främsta orsaken till ökningen antas vara skönhetsidealet med solbränd hud, som gör att människor klär sig lättare och medvetet utsätter sig för stora doser av ultraviolett strålning.

Melanom är den farligaste och ovanligaste formen av hudcancer, men de flesta som får diagnosen tillfrisknar efter behandling. Melanom uppstår när solens ultravioletta strålar skadat hudens celler så att de börjar dela sig okontrollerat.

Det sker i de flesta fall under många år. Därför rekommenderar hudexperter att man fotograferar sina födelsemärken minst en gång per år och jämför bilderna från år till år. Om man ser förändringar i färg och form, bör man uppsöka läkare.

Hälften av dem som insjuknar är under 65 år, och jämfört med andra cancerformer är medelåldern bland melanompatienter betydligt lägre. Barn, ljushyade, rödhåriga och fräkniga personer rekommenderas vara speciellt försiktiga med att utsätta sig för direkt sol.

Det finns några enkla tips på hur man skyddar sig mot förhöjd melanomrisk:

  • Undvik direkt solljus mellan klockan 11 och 15, då uv-strålarna är som starkast.
  • Stå upp eller rör på dig – om du ligger ner utsätts huden för fyra gånger mer uv-strålning.
  • Kläder ger bättre skydd än krämer, och på hud som inte täcks av kläder bör man applicera solkräm med hög solskyddsfaktor en halvtimme innan man går ut.

 

Källor: Strålsäkerhetscentralen, Finlands cancerregister, Vårdguiden