Kallt klimat, stabilitet, snabb infrastruktur och IT-kompetens har på senare år lockat många internationella datajättar till Norden, där de placerat ut sina servrar. Herrfors och JNT har nu gått samman för att med regionen som utgångspunkt bygga upp North Shore Datacenter, ett tjänsteföretag för datalagring. På bilden Roger Holm, vd Katternö, Robert Ståhl, vd North Shore Data-center, Maria Höglund, vd JNT, William Lindén, teknisk chef North Shore och Sven Wannäs, utvecklingschef North Shore.
Karolina Isaksson

”Molnet” finns nu i Jakobstad

Det mångomtalade ”molnet”, med IT-tjänster som tillhandahålls över Internet, ligger nu tryggt parkerat i Jakobstad. North Shore Datacenter vill bli en växande tjänsteleverantör för datalagring och annat som kunderna behöver.

North Shore Datacenter redo att ta hand om kundernas datalagring

Med digitaliseringen får företag ett större ansvar. Det kan bli ödesdigert om data hamnar i fel händer. Likaså kan en kraschad server eller en överhettad hårdskiva innebära att viktiga data går upp i rök. Ofta saknas intern expertis som kan ansvara för företagets datahantering, och en backup brukar som bekant bli aktuell först när allt är raderat.

”Efterfrågan på datatjänster ökar med en accelererande hastighet. Alla företag har inte möjlighet eller intresse av att investera i nya servrar eller hantera sina IT-resursbehov själva. Därför tar vi steget att börja erbjuda datacenterrelaterade tjänster”, säger Robert Ståhl, vd för det nya bolaget Oy North Shore Datacenter Ab, som är samägt av Herrfors och JNT.

De två bolagen har goda erfarenheter av tidigare gemensamma projekt och började redan 2015 skissa ett nytt center för datatjänster.

”Vi såg att det var en växande bransch och började fundera på lämpliga platser att utveckla. På Alholmen hittade vi en tomt där det fanns tillgång till både kylning och säkra elleveranser, två viktiga komponenter. Planen som vi gjorde upp fick hög rankning både nationellt och internationellt, så därför ville vi köra vidare”, berättar Sven Wannäs, utvecklingschef på North Shore.

Svala elsäkra fort
JNT erbjuder sedan tidigare datalagringstjänster och hade ett intresse för att, tillsammans med en pålitlig partner, satsa på mer storskalig verksamhet. Elförsörjning är en viktig del i ett datacenter och därför föll det sig naturligt för Herrfors att sluta upp bredvid JNT.

”I Herrfors söker vi aktivt nya affärsmodeller där en digital plattform är utgångspunkt för nya kundlösningar. Med tanke på JNT:s och Herrfors kunnande, kombinerat med Herrfors ägande i JNT, är datacentertjänster en naturlig satsning med stor utvecklingspotential”, säger Roger Holm, vd på Herrfors.

Under våren har North Shore fått en konkretare verksamhet. I slutet av maj öppnades webbplatsen www.northshoredc.fi och North Shore har nu tre hallar, två i Jakobstad och en i Vasa, som är redo att inhysa gästande företags data. Samtliga hallar uppfyller kommunikationsverkets strikta säkerhetskrav och tillsammans har de en datakapacitet som motsvarar 3 500 fysiska servrar.

”Det är viktigt att lokalerna har garanterad elförsörjning, dubblerade kylsystem, automatiska släckningssystem och begränsat tillträde”, förklarar Robert Ståhl.

”Vi erbjuder utrymmen för fysiska servrar, tjänster för virtuella servrar och olika kombinationer mellan dem. Varje kund får en egen projektledare som ansvarar för att kundens data hanteras på rätt sätt hos oss”, tillägger William Lindén, teknisk chef på North Shore.

Kunden bestämmer
Som tjänsteföretag har North Shore ett starkt kundfokus och riktar sig till alla sorters företag och organisationer som behöver datalagringstjänster. Behoven för datalagring avgörs i regel utifrån typen av verksamhet, snarare än storleken på företag.

”Det finns till exempel ingenjörsbyråer, med bara några få anställda, som arbetar med dokument som kräver enorma datalagringsutrymmen. Samtidigt kan en industri med många anställda klara sig utan någon större datalagringskapacitet”, förklarar Maria Höglund, vd på JNT.

Serviceavtalen med kundföretagen kan gälla tills vidare eller för en bestämd tid.

”Vi vill inte binda kunderna vid långa avtal, varje kundrelation formas utifrån kundens önskemål och behov”, lovar Robert Ståhl.

Han ser den lokala förankringen som ett starkt trumfkort för North Shore.

”Vi har en viktig roll i vår företagstäta region. Datahantering är en känslig verksamhet och det ingår också i dataskyddsförordningen GDPR att företag ska veta var deras data ligger rent fysiskt. Företagen i vår region känner oss och vet att vi är pålitliga leverantörer.”

I framtidsplanerna ingår att North Shore är ett lönsamt företag inom två år och inom fem år ett storskaligt datacenter med stora internationella kunder.

”Om planerna blir verklighet, kommer det också att skapas tiotals nya arbetsplatser runt North Shore. Det skulle innebära ett väldigt fint lyft för hela regionen”, säger Robert Ståhl.