Närhet är en fördel också när man utlokaliserar IT-tjänster. ”En tjänsteleverantör som man snabbt och enkelt kan kommunicera med väger tungt för de flesta företag. Alla har sina kärnaffärer, när det kommer till IT vill man ha det så okrångligt som möjligt”, säger Robert Ståhl, vd för North Shore.
Karolina Isaksson

Allt fler hittar till North Shores moln

Det ökade distans­arbetet har visat hur avgörande det är med funktionella och pålitliga IT-system. På North Shore ser man effekten. Allt fler företag söker en utom­stående tjänste­leverantör för sin datahantering.

Det började i liten skala för två år sedan, när JNT och Herrfors tillsammans grundade företaget North Shore Datacenter Ab och riktade sig till företag främst i Jakobstadsregionen. Ambitionen då var att North Shore inom två år skulle vara ett lönsamt företag och inom fem år ett storskaligt datacenter med internationella kunder.

Sedan dess har kundkretsen vuxit i jämn takt och bolaget har fått kunder runtom i landet. Målsättningen är med andra ord på god väg att förverkligas.

”Vi startade enligt vår strategi på i närområdet och fokuserade första året på företag i Österbotten. Snabbare än vi vågade tro fick vi in allt fler kunder, även sådana som har huvudkontoret långt från Jakobstad”, säger Robert Ståhl, vd på North Shore.

I juni rekryterades Kaj Kankaanpää som key account manager. Han ser ett stort behov av North Shores tjänster i Vasaregionen.

”Bland företagen i Österbotten finns det generellt ett uppdämt behov av att uppgradera datahanteringen. Många företag och organisationer är i en situation där de måste bestämma sig för att antingen investera i egen serverutrustning och rekrytera IT-personal eller lägga ut tjänsten på en utomstående”, säger Kaj Kankaanpää.

Han har en lång erfarenhet av IT-branschen som försäljare, konsult och teknisk stödperson för små och stora organisationer. Nu bygger han nu upp ett växande nätverk av kunder och samarbetspartners för North Shore.

 

Dyrt bygga eget serverrum

Österbotten är känt för sin höga andel småföretag. Även hos dem växer efterfrågan på North Shores tjänster.

”Småföretag har samma behov av IT-tjänster som stora företag, men har sällan egen expertis på området. Det är också dyrt att bygga upp ett ändamålsenligt serverrum, med allt som krävs i fråga om nedkylning, brand- och inbrottsskydd, övervakning, med mera. Så i normalfallet lär det vara fördelaktigt att köpa tjänsterna”, säger Kaj Kankaanpää.

”I takt med digitaliseringen får allt fler företag allt större mängder data att hantera, och detta samtidigt som säkerhetskraven ökar. Sådant går sällan ihop med företagens kärnverksamhet”, tillägger Robert Ståhl.

North Shore har ett brett sortiment av tjänster och bolaget riktar sig till alla typer av företag och organisationer.

”Det är svårt att beskriva en typisk kund. Men vi har företag från många olika branscher. I storlek är kunderna allt från små ingenjörsbyråer till storindustri och även kommuner”, säger Robert Ståhl.

 

Närhet ett trumfkort

Robert Ståhl förstår att det kan verka lockande att anlita de stora internationella jättarnas servrar med stor kapacitet och till synes låga priser.

”Man betalar enkelt och smidigt med kreditkort och får en e-postadress eller ett telefonnummer till en kundtjänst. Förmodligen går telefonnumret till en helpdesk någonstans. Men behöver man support eller direktkontakt, brukar priset vara något helt annat än ingångspriset.”

Det finns alltså ett antal frågor man behöver ställa sig, innan man lägger ut känslig data till en utomstående tjänsteleverantör. Vad händer om något krånglar? Vem kontaktar man, när det inte funkar? Hur ser totalkostnaden ut?

”Hos oss vet kunden exakt vem han eller hon ska kontakta. Vi går tillsammans med kunderna igenom deras behov och ger ett förslag utifrån de förutsättningar som gäller just för dem. Var och en ska betala endast för de tjänster de utnyttjar.”

”Det har hänt att vi rekommenderat kunder någon annan tjänsteleverantör. Den mest hållbara affären är att bygga upp ett långsiktigt förtroende med kunden”, förklarar Robert Ståhl.

 

Krävande kunder höjer ribban

Nyligen blev ett relativt stort bolag inom finansbranschen helkund hos North Shore. Bolaget har inte sitt huvudkontor i Jakobstad.

”Bolaget hade först bara en del av sin data hos oss. Vi fick frågan om vi kunde ta hand om bolagets totala datalagringsbehov. Förutsättningen var att vi kunde möta alla krav i det strikta regelverk som hör ihop med ett stort finansbolags verksamhet. Vi kunde inte genast svara ja, men gjorde en analys av Finansinspektionens lista över kriterierna.”

Och ja, North Shore skulle kunna klara de krav som ställdes och anmälde sig för granskning hos Finansinspektionen. Det blev godkänt, och en ny sektor öppnade sig som marknad.

”Det var en milstolpe. Kunder som ställer höga krav är bra för vår utveckling. Det gör att vi måste hålla hög nivå”, säger Robert Ståhl.

 


Här är vad North Shore kan erbjuda:


• IT-personalen slipper rutinarbetet med servrarna och kan fokusera på att stöda och utveckla verksamheten.
• Alla fördelar som ett modernt datacenter kan erbjuda: snabba nätverks­förbindelser, avancerat skydd mot elavbrott, vattenskada, inbrott, brand och överhettning.
• Heltäckande service mot en månadsavgift, utan att behöva investera i utrymmen eller binda upp kapital i IT-utrustning.
• Skräddarsydda serverlösningar för företaget. Genom co-location flyttar företagets fysiska servrar till våra klimatsmarta datacenter och får tillgång till all service vi erbjuder. Genom virtuella servrar kan kapaciteten anpassas enligt företagets behov.
• 100 procent grön el.
• Felanmälan dygnet runt.
TEXT: Johan Svenlin