Syftet är att göra det enkelt för kunden att styra över sin elanvändning, förklarar David Forsberg, Brights grundare och vd, Cecilia Norberg, vd för Härjeåns, och Roger Holm, vd för Herrfors, i samband med styrelsemöte i Stockholm.
Svenolof Karlsson

Ta kommandot över elen

Snart kan Herrfors erbjuda en produkt där kunden genom en app i mobilen kan följa och styra sin elanvändning i realtid. Lägre elräkning och minskad miljöbelastning kommer på köpet.

Med en app i mobilen kan du snart påverka din elanvändning i realtid

Energisektorn är inne i en stor förändring, och frågeställningarna förändras både för energibolagen och den vanliga elanvändaren.

”Att bara sitta still i båten och vänta är inte rätt förhållningssätt för ett bolag av vår typ, och samtidigt ser vi hos våra kunder ett växande intresse för att själva vara med och påverka den egna energianvändningen”, säger Herrfors vd Roger Holm.

Centralt i det är att både få besked om elförbrukningen just för ögonblicket och att, om möjligt, kunna styra över den.

Till frågeställningen hör att elen inte har samma pris och samma miljöpåverkan dygnet runt. På spotmarknaden kan elpriset variera rejält från timme till timme, och beroende på olika faktorer kan miljöpåverkan från elproduktionen vara större eller mindre.

Vill man som kund ha minsta möjliga elkostnad och minsta möjliga miljöpåverkan, måste man alltså agera i realtid.

”Det vi nu förbereder är en app som sköter den saken åt kunden”, säger Roger Holm. ”Det ska räcka med att kunden matar in några enkla direktiv för den egna energianvändningen i appen, sedan ska denna göra jobbet.”

Det här är skälet till att Herrfors och dotterkoncernen Härjeåns i Härjedalen i juli gick in som delägare i det svenska företaget Bright, med en ägarandel på vardera 10 procent.

Brights grundare och vd David Forsberg beskriver bolagets utgångspunkt:

”Inte så många människor har kunskaper och motivation att sätta sig in i elfrågorna. Men många har ett miljöengagemang och vill bidra till lösningar som ger så litet miljöpåverkan som möjligt. Vår ambition är att tillhandahålla ett enkelt verktyg för det.”

Från början var Bright, grundat 2012, ett bolag som ville sälja grön el till konsumenter och samtidigt styra elanvändningen till de timmar på dygnet då elpriset är billigast.

Det var i den mördande konkurrensen om att sälja el billigt ingen lätt sak, särskilt inte som elhandeln i Sverige redan länge haft ett stort inslag av aktörer som agerar prispressare, med ibland tvivelaktiga metoder.

David Forsberg och hans kolleger såg emellertid något intressantare: behovet av verktyg som en vanlig konsument enkelt kan använda, för att styra sitt beteende i de ofta komplexa energifrågorna.

”I stället för att försöka ragga egna elkunder blev vår ambition att ta fram en öppen användarvänlig digital plattform, som andra elbolag ska kunna använda i sin egen kommunikation med sina kunder”, berättar David Forsberg.

I somras kom Herrfors och Härjeåns alltså fram till att detta var värt att satsa på.


Arbetsversion av hur appens funktioner kunde se ut på mobilen. Slutversionen för Herrfors kunder kan komma att ha avvikande utseende.


Varför är det här intressant för Herrfors och Härjeåns?

”Vi delar samma synsätt. Våra kunder ska kunna göra sina val på ett enkelt sätt med stöd av den teknik som redan finns. Man ska på några ögonblick kunna checka på sin mobiltelefon hur den egna energianvändningen ser ut och kunna styra den, på det sätt man vill”, säger Roger Holm.

Även om tekniken alltså finns, är det så kallade gränssnittet gentemot kunden däremot outvecklat.

”Vi räknar med att kunna presentera en app för detta för våra kunder strax efter nyår. Inledningsvis ska man kunna se den egna elförbrukningen både för ögonblicket och bakåt i tiden och också få en prognos för den kommande energiförbrukningen och vad den kommer att kosta”, säger Cecilia Norberg, koncernchef för Härjeåns.

”Samtidigt ska man kunna styra sin energianvändning i hemmet, till exempel så att innetemperaturen sänks när man lämnar hemmet och höjs när man återvänder.”

”En annan funktion är att utnyttja trögheten i värmesystemet, genom att kanske stänga av det helt under de timmar då elen är dyrast och låta huset värmas då elen är billigast, vilket ofta är fallet nattetid”, säger Roger Holm.

På motsvarande sätt ska man med appen kunna styra till exempel tvättmaskinen, så att den tvättar under de timmar då elen är billigast. Samma sak med elbilar. När sådana förr eller senare blir vanliga i Österbotten, ska den självklara lösningen vara att de laddas nattetid de timmar då elen är billigast.

”Det här ska alltså kunna ske automatiskt, utan att du som elanvändare behöver engagera dig i saken mer än då du vill ändra något”, säger Roger Holm.

Användarlösningarna för de här funktionerna utformas av Brights medarbetare. I det är pedagogik en viktig kompetens.

”Att utveckla en app som kunderna verkligen tar till sig är en utmaning. Appen ska vara intuitivt enkel att använda och uppmuntra användaren att återkomma”, säger David Forsberg.

Vädret och väderprognoser kan förutses få en roll i upplägget.

”Vädret intresserar alltid. Dessutom är ju vädret i hög grad bestämmande för energianvändningen.”

”En funktion i vår app blir därför väderprognoser, utformade så att de ger en prognos specifikt också för energianvändningen för det egna huset. Vår gissning är att det blir en populär funktion”, säger David Forsberg.

TEXT: SVENOLOF KARLSSON