”Molnet” finns nu i Jakobstad

Miniordlista för datacenter


dialektkarta2.jpg
IT-världen har sin egen terminologi. Här några nyckeltermer som en liten hjälp på vägen.

Datacenter = Utrymme för placering av datateknisk utrustning med hög fysisk säkerhet och säkrad tillgång till el och kylning.

Hostingtjänster = Samlingsnamn för att utlokalisera t.ex. serverfunktioner utanför det egna verksamhetsstället.

Cloud/molntjänster = Engelsk hype-term för i princip samma sak som hosting. Ett citat från okänd: “There is no such thing as the cloud – it’s just someone else’s computer.” (Det finns inget sådant som ”molnet” – det är bara fråga om någon annans dator.)

Co-Location = Tjänst för uthyrning av fysiskt utrymme/lokal för placering av servers.

Dedicated server = En fysisk server som specifikt dedikerats till en kund att själv administrera. En form av hyra eller leasing som kan innefatta en viss nivå av service.

Virtual Private Server = En server lokaliserad på en virtualiseringsplattform (VMware/HyperV/etc.) med dedikerad eller delad kapacitet från den underliggande fysiska hårdvaran. Kan innefatta en viss nivå av service.

Remote Hands = En tjänst för utförande av fysiskt arbete med server eller annan utrustning placerad i ett Co-Location-utrymme.

dialektkarta2.jpg

Blaise Pascal (1623–1662), ett av historiens stora matematik-genier, började redan i tonåren tillverka avancerade mekaniska räknemaskiner för addition och subtraktion, en föregångare till vår tids datorer. Den här maskinen har sex hjul med siffrorna 0 till 9, som är sammankopplade med kugghjul och axlar. Ett trettiotal maskiner byggdes, denna är daterad 1652.
TEXT: JOHAN SVENLIN