LAGARBETE. Glenn Sundqvist, Rasmus Vikström, Henrik Antfolk, Patrik Myrevik och Filip Vikström är glada över de fina träningsförhållanden som hallen erbjuder.
Karolina Isaksson

Nya fotbollshallen samlar esseborna

Esse har fått en ny naturlig samlingsplats. Under projekt-tiden blev Esse Elektro-Kraft Arena hela byns gemensamma sak, och nu när hallen är färdig kan barn och vuxna sporta på en ständigt grön gräsmatta.

”Nio månader vinter och tre månader dåligt slädföre” lyder det gamla ordspråk som brukar tillskrivas Esse. Tiderna ändras och nu kan esse-borna dela in årstiderna i tre månader på naturgräs och nio månader spel på konstgräs inne i den egna hallen.

Sedan slutet av september spelas fotboll i nya Esse Elektro Kraft Arena, som rests vid korsningen mellan Essevägen och Sportplansvägen. Tiderna i arenan fördelas mellan Esse IK:s cirka 200 juniorer och 100 seniorspelare och kommunen bjuder allmänheten på fem timmar i veckan. Hallen utnyttjas också av skolor. Dessutom kan andra utomstående hyra hallen, förutsatt att det finns lediga tider.

”Vi hade länge funderat på att bygga en hall, för att kunna hålla i gång fotbollsverksamheten året runt. För drygt två år sedan började vi på allvar reda ut vilka olika former av bidrag det fanns tillgängliga för att finansiera en fotbollshall”, berättar Rasmus Vikström, en av eldsjälarna som rott projektet i hamn.

 

Största sponsorn gav namnet
För att kostnaderna skulle hållas nere har en stor del av arbetsinsatserna gjorts med talkokrafter. ”Projektet har verkligen samlat byn bakom sig och många som inte ens är fotbollsintresserade har ställt upp och hjälpt till”, berättar Rasmus Vikström.

Utgångspunkten i finansieringen av Essehallen Ab var att den ekonomiska kalkylen för projektet skulle vara realistisk, så att alla kostnader kan betalas bort inom rimlig tid. Bolaget satte ihop en budget på cirka 350 000 euro, varav 150 000 euro i eget lån, cirka 100 000 euro i statligt stöd genom Regionförvaltningsverket, 25 000 euro från Pedersöre kommun och 100 000 euro genom sponsorer.

”Företag som har bidragit får synlighet i hallen. Esse Elektro-Kraft, som är den över-lägset största sponsorn, fick ge namn åt hallen”, förklarar Rasmus Vikström och visar på de skyltar på väggarna som bekräftar saken.

 

duvi_171216-1_0067_webb.jpg

BLÅ HALLEN. Fotbollssäsongen har förlängts i Esse sedan Esse Elektro-Kraft Arena invigdes.
”Det finns ingen garanti för att gräsplanerna är spelbara ens på sommarmånaderna, så hallen kommer faktiskt att användas året runt”, säger Lars Antfolk, som ingått i kärntruppen bakom Essehallen Ab.
Bild: Karolina Isaksson
TEXT: Johan Svenlin BILDER: Karolina Isaksson