Krister Wikström ser till nya parktransformatorer förbättrar elnätet i Kronoby.
Karolina Isaksson

Redo att transformera

KRONOBY ELVERK
Sju nya parktransformatorer står på gårdsplanen vid Kronoby elverks lager och väntar på att bli installerade under våren. Fyra av dem kommer att bli placerade längs den nya linjen mellan Hopsala och Lepplax, där en ny 20 kV-ledning dras längs riksåttan.

”En del av den gamla linjen och transformatorerna som ersätts är ända från 1950-talet och har gjort sitt. Vi kommer att dra nya lågspänningsnät med jordkabel från de fyra transformatorerna”, berättar Krister Wikström, nätchef på Kronoby elverk.

Fundamenten för transformatorerna är på plats liksom stolparna för den nya linjen. Under vårvintern kommer luftledningarna att sättas på plats. Hela projektet beräknas bli klart före midsommar.

”Det blir något kort avbrott för dem som berörs av den nya linjen, men vi meddelar när det är aktuellt. De kunder som meddelat oss sina mobilnummer kommer att få ett sms på förhand”, säger Krister Wikström.

BILDER: Karolina Isaksson