Roger Holm, vd Katternö

Telefonförsäljningens gissel

De senaste veckorna har media åter lyft fram lurendrejeriet i samband med telefonförsäljning av elavtal. Enbart under första halvan av januari i år har Konsument- och konkurrensverket (KKV) fått in över 200 anmälningar av personer som blivit lurade av ett och samma företag. Vd:n i företaget har figurerat på konsumentombudsmannens spalter i samma tvivelaktiga roll i över tio år i olika bolag. Trots åtgärder av KKV har personen i fråga kunnat fortsätta med lurendrejeriet.

Även andra elbolag använder sig av telefonförsäljning, som vanligen är outsourcad till andra bolag, där försäljarnas lön till stor del är provisionsbaserad. Trots att elbolaget kan vara uppriktigt i sin säljkampanj, så har telefonförsäljaren ett starkt incitament i att få ett avtal till stånd. Otaliga personer som inte har en tanke på att byta elleverantör blir uppringda, och efter avslutat samtal dyker en räkning upp i postlådan på något som kunden inte köpt. Att få kontakt med försäljaren är ofta omöjligt, och elbolagets kundservice är också vanligen svår att nå för de kunder som blivit lurade.

 

Förutom i elbranschen förekommer telefonförsäljning inom alla möjliga andra områden. Försäljningen verkar vara speciellt inriktad på äldre människor. Ensamhet är tyvärr ett stort problem. Att få ett samtal av en vänlig person som börjar med småtrevligt small talk kan då vara en trevlig upplevelse. Försäljaren verkar dessutom ha kunskaper om den tilltänkta kunden. Då är det lätt att falla i den fälla som försäljaren gillrar under samtalets gång.

Skamkänslan då man märker att man blivit lurad kan för många vara så stor, att de hellre betalar räkningen för något de varken har köpt eller behöver, i stället för att protestera. I värsta fall kommer månatliga räkningar ända tills man, ofta via dyra uppsägningsavgifter, avslutar det avtal man aldrig ingått.

På Herrfors har vår elförsäljning och kundservice spenderat otaliga timmar på att hjälpa kunder som lurats av telefonförsäljare och kontaktat oss i hopp om att vi ska kunna reda ut deras olycka.

Ifall kunden kontaktar försäljaren senast inom 14 dagar efter telefonsamtalet, har hen rätt att häva det ingångna avtalet. Det är dock skäl att även kontakta oss på Herrfors, eller det Katternöbolag man är kund hos, för att vara säker på att gällande elavtal inte avbryts. Se närmare information på sida 37 i denna tidning, ifall du eller någon anhörig drabbats.

Herrfors sysslar inte med uppsökande telefonförsäljning. Fullständig ärlighet i alla våra kundkontakter är en självklarhet. Något vi tror att också avspeglas i att vi i Epsis nationella kundundersökning fick bäst betyg av alla elbolag.

 

Nuvarande lagstiftning ger inget effektivt verktyg åt KKV att stävja lurendrejeriet. Sanna Marins regeringsprogram innehåller skrivningen ”Telefon- och hemförsäljning ska begränsas och regleras striktare till skydd för konsumenterna”. Vi får hoppas att regering och riksdag får stopp på det ekonomiska och själsliga lidande som telefonförsäljningen i dag ger upphov till. Bäst vore att kriminalisera telefonförsäljning i de fall där säljare och kund inte har någon relation sedan tidigare.

TEXT: Roger Holm