Tre frågor…

Nina Lidfors

Nina Lidfors, tidigare rektor för Vasa övningsskola, tillträdde 2009 som rektor i Sverige för den då nya Gripsholmsskolan. Grundarna trodde på den finländska pedagogiken. 30 av skolans i dag omkring 40 lärare har fått lärarutbildning i Finland.

 

Vad betyder Österbotten för dig?

I första hand är Österbotten uppväxtmiljön för mina två barn Oskar, 33 år och numera bosatt i New York, och Ida, 31, numera i Stockholm. För egen del är Österbotten min hemtrakt under en stor del av mitt vuxna liv. Jag är nämligen född och uppvuxen i Sjundeå i Nyland och bodde där ända tills jag fl yttade till Vasa för att studera till lärare. Sedan bodde jag kvar i Österbotten i 29 år.

Mentaliteten och miljön i landskapet har i hög grad präglat mig som människa. Det handlar om ödmjukhet, prestigelöshet, generositet och anspråkslöshet – egenskaper som jag värderar högt och som präglar det österbottniska släktet.

 
Vad är rätt pedagogik för elever som växer upp i dag?

Jag började i yrket som klasslärare och utbildade mig sedan till skolledare, för att kunna vara med och skapa den bästa tänkbara skolmiljön för barn och ungdomar. Under mina år som rektor för åk F-6 vid Vasa övningsskola växte min övertygelse fram om att det viktigaste i en skola är att hitta rätt balans mellan kärlek och gränser. Det är något jag fortfarande står fast vid, samtidigt som jag är ytterst medveten om att detta kräver ett aktivt arbete bland skolans hela personalgrupp, för att balansen ska uppnås och bibehållas.

På Gripsholmsskolan har jag sammanfattat saken så här i det budskap som jag ständigt förmedlar till mina lärare:

”Läraren ska behärska balansen mellan kärlek och struktur. Läraren som ledare ska i första hand förmedla kunskap och ha en personligt formulerad kunskapsteori. Läraren ska också vara engagerad, bry sig, vilja eleverna gott och vara någon att lita på där även det ickeverbala bemötandet är viktigt. Läraren ska både kunna känna och också förmedla glädje i anslutning till sitt uppdrag.”

 
Vad betyder livskvalitet för dig?

Livskvalitet för mig innebär samvaro med min nära och kära – gärna i havsmiljö eller i friluftssammanhang. Att dansa disco gör också livet glatt!