… till Anna-Mari Karhunen, vd för HSS Media från och med oktober. Hon har tidigare arbetat inom kommunikationsbranschen, bland annat med digital marknadsföring och varumärkesbyggande.

Tre frågor…

Du har bott och verkat främst i huvudstadsregionen och ska nu leda affärsverksamhet som riktar sig till både stad och landsbygd, två rätt olika världar. Hur tänker du inför det?

 

Även om jag själv bott i storstäder i hela mitt liv har jag vistats mycket hos min släkt på landsbygden utanför Kuopio. Där har jag sett vilket värdefullt arbete som görs på landsbygden. Människor i städer och på landsbygden lever sina egna liv ganska olika och intresserar sig i viss mån för olika saker. Numera är det lätt att följa nyhetsförmedling som stärker den egna världsbilden, det finns en fara i att människor hamnar i sina egna bubblor.

Som mediebolag har vi ett ansvar för att bibehålla och stärka allmänbildningen bland våra läsare. Med hjälp av en högkvalitativ journalistik kan vi bidra till att minska polariseringen mellan stad och landsbygd. När vi rapporterar om händelser ska vi ta fram olika synvinklar, för att ge en så mångsidig bild av samhället som möjligt.”

 

Medierna är inne i en omställning som skakat om de flesta mediehus. Hur ska HSS Medias produkter utvecklas?

 

”Digitaliseringen öppnar fantastiska möjligheter, och HSS Media har redan tagit många viktiga steg i den processen. Vi måste fortsätta utveckla produkter som hjälper läsaren att ta in kunskap om händelser både från den nära omgivningen och den stora världen. Samtidigt har också kunderna ett ansvar. Om de vill läsa annat än snabba, ytliga och anonyma nyheter, måste de vara beredda att betala för lokala nyheter. Det är samma som när folk är missnöjda över att bybutiken stänger. För att den ska finnas och utvecklas, krävs att byborna handlar där.”

 

Vad är livskvalitet för dig?

 

”Min familj och mina närmaste ger mig mycket innehåll i livet, likaså att bo i ett land som Finland, med demokrati, ren natur och rena livsmedel. Estetik är också viktigt för mig, och jag uppskattar god mat, konst och kultur. Jag ser fram emot att få ta del av kulturlivet i Österbotten, speciellt sommarteatrarna.”