Vad skulle du tycka om en gruva eller en stor fabrik skulle byggas nära din hemort?Ritva Storbacka, Vetil

Vi skulle behöva fler arbetsplatser här i trakten. Litium är en viktig råvara som det finns stor efterfrågan på i världen. Jag ser inga nackdelar med en gruva så länge lagstiftningen för naturskydd följs. Om Vasa dessutom får batterifabriken som det talas om kan det bli ett bra samarbete inom hela regionen.


Karl Åfors, Terjärv

Vi har en god sysselsättningsgrad i Terjärv, men det är alltid bra med nya arbetsplatser. Jag är orienterare och älgjägare och rör mig mycket i skog och mark. Det finns stora områden med ödemark som kunde användas för att bygga ut den litiumgruva och industri som planeras i Kaustby och Ullava.


Ruben Nygård, Jeppo

Ja, nog får de komma hit. Det här är en gammal jordbrukartrakt, men på senare tid har antalet jordbruk minskat och gårdarna blivit större och mer automatiserade. Vi har flera industrier som ger sysselsättning, men jag har hört och läst att unga har svårt att hitta arbetsplatser under vissa perioder.


Maaret Elenius, Jeppo

Det skulle vara bra för byn att få fler arbetsplatser, även om läget är bra här just nu. De flesta jobbar på Mirka eller på egna jordbruk. Själv jobbar jag på familjens mjölkgård. Vi är vana med att det luktar här från olika håll, men självklart skulle jag inte vilja ha hit någon sådan fabrik som ökar lukten eller sprider giftiga utsläpp.


BILDER: Karolina Isaksson