Anton Anton leder just nu EU:s energi-politik.

Vad vilja rumänerna?

EU-apparaten går för närvarande på ett lägre varvtal. I maj genomförs val till ett nytt EU-parlament, och Junkers EU-kommissionen sjunger på sista versen. Först efter sommaren lär EU varva upp igen, och det är nog en välsignelse att ett EU-positivt land som Finland då håller i ordförandeklubban.

Under januari – juni 2019 är Rumänien ordförandeland. Dess regering vill på energiområdet fokusera på pris och tillgänglighet. Högt på agendan finns såväl EU:s 2050-klimatmål som expansion av kärnkraft, nya gasledningsprojekt och, lika otippat som politiskt inkorrekt – kol!

Med tanke på Brexit och stundande val är Rumäniens handlingsutrymme stympat. ”Detta blir en utmaning, vi har i praktiken bara tre månader på oss innan EU-parlamentet går i ide”, förklarade en rumänsk regeringsrepresentant i Bryssel i början av året. Inte minst kommer Storbritanniens utträde ur EU den 29 mars att konkurrera om den politiska uppmärksamheten.

Rumänien har en positiv inställning till kärnkraften, enligt talesmannen. Trots att sol- och vindkraft vid gynnsamt väder står för 30–40 procent av Rumäniens elproduktionen är drivkrafterna i landets energipolitik alltså ”pris och tillgänglighet”, och förnybara energikällor har i det avseendet dåligt anseende i Rumänien.

Biomassa lyfts ändå fram av landets energiminister Anton Anton, som förklarat att andelen av denna energikälla i landets energisystem borde fås upp från dagens låga 1 procent.

Framför allt har naturgasen avancerat på Rumäniens energidagordning, liksom kol. ”Vi är inte kolälskare”, säger regeringsrepresentanten, ”men det finns där och är överkomligt”.

 

Riku Huttunen, generaldirektör för energisektorn i finländska arbets- och näringsministeriet, kommer att spela en central roll på energiområdet under det kommande finländska EU-ordförandeskapet.

Ska EU vara ledande inom energi- och klimatpolitiken krävs en stark samordning mellan medlemsstaterna, säger han.
Energiunionen, vars styrningsdokument trädde i kraft den 24 december 2018, blir i det arbetet ett viktigt instrument.

Den vision som EU-kommissionen meddelat angående en långsiktig strategi för låga utsläpp, med sikte på ett kolneutralt samhälle 2050, kommenteras positivt av Riku Huttunen: ”Särskilt användbar är analysen av olika vägar för att minska utsläppen i olika branscher.”

Denna strategi kan förväntas vara ett centralt tema i EU:s energipolitiska diskussioner under året.

Bengt Magnusson

Riku Huttunen, arbets- och näringsministeriets högsta tjänsteman i energifrågor, får en central roll under Finlands kommande EU-ordförandeskap.

TEXT: Bengt Magnusson