Miguel Arias Cañete.
EU-kommissionen

Gamla EU-kvastar på väg bort

Medborgarna i EU:s medlemsländer ska välja nya ledamöter i EU-parlamentet i maj. Dessutom avgår EU-kommissionen under Jean-Claude Juncker och en ny tillträder efter sommaren. Det kan vara av intresse att lyssna på Miguel Arias Cañete, som är klimat- och energikommissionär. Kan han lämna Bryssel med en känsla av att ”jobbet är gjort”?

”Det är ingen hemlighet att jag inte kommer att vara kvar här. Jag har funnits på valbara platser i politiken sedan 1981, nu är det dags att låta någon annan ta över”, sade han i en intervju nyligen.

”Jag lämnar Brysselbubblan med en känsla av stolthet över vad vi har uppnått under de senaste åren. När den beslutade EU-lagstiftningen är fullt genomförd beräknas de totala utsläppsreduktionerna för växthusgaser uppgå till cirka 45 procent år 2030.

”Det vi uppnått hittills är dock bara början på en utmaning, genomförandet kommer att ta flera decennier! Utmaningen börjar nu, med EU-valet.”

”Jag vill uppmana alla kandidater i valet att beskriva hur de vill hantera klimatutmaningarna under sina mandat, liksom synen på energisektorn, och diskutera dessa ämnen i alla debatter. Vi står bara ett val bort från att riskera att förlora den politiska viljan att bekämpa klimatförändringen”, enligt Miguel Arias Cañete.

TEXT: Bengt Magnusson