Tuulivoiman laajentuminen vaatii panostuksia alueverkkoon.
Karolina Isaksson

Alueverkko varautuu tuulivoiman kasvuun

Herrfors

Länsirannikolla on meneillään tuulivoimabuumi. Ensi vuonna otetaan käyttöön lukuisia uusia tuulipuistoja, mm. Sievin ja Ylivieskan välimaastossa sijaitseva Puutikankangas, jonne valmistuu kahdeksan turbiinia. Hankkeen takana on tuulivoimajätti OX2.

Herrfors Verkko valmistelee nyt alueverkkoa tuulipuiston tuottamaa lisäsähköä varten. Rakenteilla on täysin uusi Kalliomaan sähköasema ja samalla Olmalan sähköasemaa varustetaan ja päivitetään vastaanottamaan ja välittämään Puutikankankaalla tuotettavaa sähköä.

”Meidän on vahvistettava alueverkkomme kapasiteettia, jotta voimme siirtää sähköä Puutikankankaalta ensisijaisesti pohjoiseen Fingridin kantaverkon liittymiskohtaan”, kertoo Herrfors Verkon toimitusjohtaja Kristian Finell.

Olmala ja Kalliomaa sijaitsevat Ylivieskasta lounaaseen noin 20 kilometrin etäisyydellä toisistaan, ja niiden tuleva kapasiteetti riittää alueen muiden mahdollisten tuulivoimahankkeiden varalle. OX2 on jo vetänyt 15 kilometrin kaksinkertaisen maakaapelin Puutikankankaan ja Kalliomaan välille, ja rakennustyöt jatkuvat syksyllä.

Kalliomaa ja Olmala kytketään alueverkkoon marraskuussa, minkä jälkeen ne ovat käyttövalmiina.