Utbyggnaden av vindkraft kräver satsningar i regionnätet.
Karolina Isaksson

Rustar för mera vindkraft i nätet

Herrfors

En vindkraftsboom råder längs västkusten. Flera nya vindparker kommer att tas i bruk nästa år, bland dem Puutikankangas, i trakten mellan Sievi och Ylivieska, där åtta turbiner ska stå klara för drift. Det är vindkraftsjätten OX2 som står bakom satsningen.

Herrfors Nät förbereder nu regionnätet för det tillskott av el som parken kommer att generera. En helt ny elstation, Kalliomaa, är under uppbyggnad och samtidigt genomgår Olmala elstation en grundlig upprustning för att ta emot och vidareförmedla den el som kommer att produceras vid Puutikankangas.

”Vi behöver stärka kapaciteten i vårt regionnät för att överföra el från Puutikankangas, i första hand norrut till kopplingspunkten för Fingrids stamnät”, berättar Kristian Finell, vd för Herrfors Nät.

Olmala och Kalliomaa ligger sydväst om Ylivieska, cirka 20 kilometer ifrån varandra, och kommer att ha kapacitet för ytterligare eventuella vindkraftssatsningar i trakten. OX2 har redan dragit en 15 kilometer dubbel jordkabel mellan Puutikankangas och Kalliomaa och konstruktionsarbetet pågår under hösten.

I november kommer Kalliomaa och Olmala att kopplas in i regionnätet och stå redo för användning.