Uusi pumppujärjestelmä helpottaa järven säännöstelyä, kertoo Markus Päivärinta.
Karolina Isaksson

Haapajärvi saa pian uuden elämän

Vetelin Energia

Haapajärven ennallistamiseksi on aloitettu kunnostushanke. Järvi on viime vuosina jatkanut umpeenkasvuaan, mikä on heikentänyt sekä lintujen että kalojen elinoloja. Toiveissa on, että biologinen monimuotoisuus saadaan palautettua ja järvestä muodostuu jälleen suosittu virkistysalue.

Suunnitelmana on nostaa vedenkorkeutta metrillä muun muassa uudella pumppulaitteistolla, johon kuuluu yhdeksän erilaista pumppaamoa. Asennuksesta vastaa Vetelin Energia.

”Meidän osuudessamme on kyse syöttöjen vetämisestä ja liitäntöjen hoitamisesta pumppuihin. Uutta kaapelia tarvitaan noin neljä kilometriä. Samalla asennamme alueelle maakaapelin”, kertoo käyttöpäällikkö Markus Päivärinta.

Uusi pumppujärjestelmä helpottaa sekä Haapajärven että Patanan tekojärven säännöstelyä, mikä pienentää tulvariskiä Perhonjoen varrella. Hankkeeseen sisältyy myös viereisen Haapalantien korottaminen, uudet ojitukset sekä tulvasuojelurakenteet ojien ja penkereiden muodossa. Lisäksi myöhemmässä vaiheessa järvi ruopataan ja varustetaan pohjapadolla.

Kunnostushankkeen arvioitu kesto on kolme vuotta ja kustannukset noin kolme miljoonaa euroa. Hanketta johtaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja se toteutetaan yhteistyössä kuntien ja paikallisten maanomistajien kanssa.