Det nya pumpsystemet underlättar sjöregleringen, säger Markus Päivärinta.
Karolina Isaksson

Haapajärvi får snart nytt liv

Vetelin Energia

Ett restaureringsprojekt har startat för att återställa sjön Haapajärvi. Under de senaste åren har sjön vuxit igen allt mer, vilket försvårat livsmiljön både för fåglar och fiskar. Nu hoppas man att den biologiska mångfalden ska återställas och att sjön på nytt ska bli ett populärt rekreationsområde.

Planen är att höja vattennivån med en meter, bland annat med hjälp av en ny pumpanordning med totalt nio olika pumpstationer. För installationen står Vetelin Energia.

”Vår andel handlar om att dra matning och fixa anslutningar till pumparna, totalt cirka fyra kilometer ny kabel. Samtidigt passar vi på att lägga ner en jordkabel i området”, säger driftchef Markus Päivärinta.

Det nya pumpsystemet kommer att underlätta regleringen både av Haapajärvi och den konstgjorda sjön Patana, vilket minskar risken för översvämningar längs Perho å. I projektet ingår även att höja den intilliggande Haapalantie samt ny dränering och översvämningsskydd i form av diken och vallar. I ett senare skede ska sjön även muddras och förses med en bottendamm.

Restaureringen beräknas ta tre år och prislappen ligger på cirka tre miljoner euro. Projektet leds av Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral och sker i samarbete med kommunen och lokala mark­ägare.