Kiviojan koulun motoriikkarata, lasten suosima paikka.

Kaikki voittivat Alavieskassa ja Ylivieskassa

Kaikki Herrforsin sponsorikilpailun finaalin kolme paikallista hanketta voittivat.

Kiviojan koulun motoriikkarata, Ylivieskan liikennepuisto ja Alavieskan Filippus Areenan kiinteä esiintymislava voivat näin ollen luottaa saavansa tukea Herrforsilta.

”Herrforsin tavoitteena on lisätä lähiseudun viihtyisyyttä niin asukkaille, kävijöille kuin yrityksillekin”, kertoo yhtiön Key Account Manager Johanna Övergaard.

Rahapotti kertyy, kun Herrfors lahjoittaa uuden sähkötuotteen, VieskaSähkön, perusmaksun paikalliseen sponsorointiin. Paikkakuntalaiset saivat kesällä ehdottaa tuensaajiksi eri hankkeita. Syyskuussa järjestettiin äänestys ehdotusten parista valitun kolmen hankkeen kesken.

Motoriikkarata sai 17 ääntä, Alavieskan esiintymislava 36 ääntä ja Ylivieskan liikennepuisto 96 ääntä.

”Tuomaristo päätti, että kaksi viimeksi mainittua saavat sponsoritukea VieskaSähkön avulla, koska niiden arvioidaan tuottavan eniten positiivista hyötyä kummallekin kunnalle. Mutta myös motoriikkarata on erittäin hyvä hanke, joten selvitämme nyt, voidaanko se sisällyttää Herrforsin yleiseen sponsorointiohjelmaan, joka on nimenomaan tarkoitettu mm. liikunnan edistämiseen”, Johanna Övergaard sanoo.

”Uuden sähkötuotteemme ideana on yksinkertaisesti tarjota läheisessä voimalassa tuotettua paikallista sähköä. Olemme todella iloisia sekä yli- että alavieskalaisten osoittamasta suuresta kiinnostuksesta”, hän lisää.