Motorikbanan vid Kivioja skola, populär plats för barn.

Alla vann i Alavieska och Ylivieska

Alla de tre lokala projekt, som gick till final i Herrfors sponsortävling, vann.

Det betyder att motorikbanan vid Kivioja skola, Ylivieska trafikpark och en fast scen vid Filippus Areena i Alavieska alla kan räkna med stöd av Herrfors framöver.

”Det här är ett resultat av vår ambition att göra närregionen till en mer trivsam plats för invånare, gäster och företagare”, berättar Johanna Övergaard, key account manager på Herrfors.

Pengapotten byggs upp genom att Herrfors donerar grundavgiften i den nya elprodukten VieskaSähkö till lokal sponsring. Under sommaren fick ortsborna föreslå vilka projekt som skulle få stöd, och baserat på det ordnades i september omröstning mellan tre utvalda projekt.

Motorikbanan fick 17 röster, scenen i Alavieska 36 röster och Ylivieska trafikpark 96 röster.

”Juryn bestämde att de två sistnämnda blir sponsorprojekt genom VieskaSähkö, eftersom de bedöms ge mest positiv nytta för båda kommunerna. Men också motorikbanan är ett mycket bra projekt, så vi utreder nu om det kan tas med det i Herrfors allmänna sponsoreringsprogram, som är byggt enkom för att stöda bland annat motionsfrämjande aktiviteter”, säger Johanna Övergaard.

”Den enkla idén med vår nya elprodukt är att erbjuda el producerad lokalt i det närliggande kraftverket. Vi är väldigt glada åt det stora intresse som vi mött i både Ylivieska och Alavieska”, tillägger hon.