Katternö-konsernin ennätysvuosi

Tuloksellisesti vuosi 2021 oli ennätysvuosi sekä Katternö-konsernille että Herrforsille. Konsernin tulos ennen veroja oli 35,5 milj. euroa, vaikka Ukrainan sodan takia Herrfors teki poistot kaikista Fennovoimaan tehdyistä investoinneista, mikä kuormitti tulosta 10,1 milj. eurolla.

Alholmens Kraftin uudelleenjärjestelyssä omistajat, joilla oli vain osuus AK:n sähköntuotannosta, myivät omistuksensa, mikä antoi Herrforsille positiivisen tulosvaikutuksen. Konserni ja Herrfors tekivät erinomaisen tuloksen jopa ilman näitä kertaluonteisia rahoituseriä sähköntuotannon vahvan tuloksen ansiosta.

Toimitusjohtaja Roger Holm toteaa vuosikertomuksessa, että Suomi näkee nyt ensimmäistä kertaa vakavasti maan ja EU:n poliitikkojen kuluneen 10 vuoden aikana tekemien energiapoliittisten päätösten vaikutukset:

”Vuosi 2021 oli tuuli- ja vesivoiman osalta vaatimaton, joten suuri osa sähköstä oli tuotava muualta. Tästä syystä sähkön hinnat Suomessa olivat ison osan vuodesta kytköksissä Keski-Euroopan huomattavasti korkeampiin sähkön hintoihin. Nämä ovat perua Saksan ydinvoiman alasajosta ja sen suunnitellusta korvaamisesta osittain Venäjän fossiilisella kaasulla.”

”Saksan sähkön hinnat ovat nousseet aivan uudelle tasolle hiilidioksidiverotuksen eli päästöoikeuksien noustua yli tuhat prosenttia viitenä viime vuonna”, Roger Holm kertoo.

Energia-alan myllerryksistä ja epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta Katternö-konsernin pitkän aikavälin strategiaan ei ole tehty suuria muutoksia. Vuosikertomuksessa todetaan, että merkittävät panostukset uuteen tuulivoimaan jatkuvat ja että Haapavedellä jatketaan NordFuelin bioetanoli- ja biokaasujalostamon suunnittelua.

 


Vuosikertomus 2021.