Sähköverkkoon kohdistuu uusia vaatimuksia mikrotuotannon ja sähkönkulutuksen lisääntyessä.
   ”Kun saman muuntaja-alueen useat mikrotuottajat syöttävät verkkoon sähköä, se saattaa synnyttää paikallisesti ylijännitettä. Tästä syystä on tärkeää varhaisessa vaiheessa ottaa asia puheeksi sähköverkkoyhtiön kanssa”, Herrfors-Verkon sähkösuunnittelija Victor Wistbacka neuvoo.
Gun-Marie Wiis

Aurinkosähkö yhä suositumpaa – Asiasta on tärkeä keskustella sähköverkkoyhtiön kanssa

Aurinkopaneelien myynti on kasvanut räjähdysmäisesti. Oma mikrotuotanto auttaa pitämään sähkölaskun alhaisena. Ennen investointipäätöstä on kuitenkin tärkeä keskustella asiasta oman sähköverkko­yhtiön kanssa.

Aurinkopaneeleja näkyy yhä useammilla katoilla myös näillä seuduin. Sähkömarkkinoiden nykytilanne on patistanut monet kotitaloudet ja yritykset hankkimaan omat aurinkosähköjärjestelmät.
Myös Herrfors Aurinkosäh­köllä (aiemmin Nordic Sunrise) on takanaan vilkas kausi.

Mikrotuottajien kasvava määrä tuo kuitenkin verkko­yhtiöille mukanaan uusia haasteita.

”Sähköverkko on alkujaan rakennettu sähkönkulutukseen, ei mikrotuotantoa varten. Kaikki säännöt ja standardit, joilla pyritään varmistamaan sähköverkon turvallisuus ja kustannustehokkuus, pohjautuvat keskitettyyn sähköntuotantoon sähkönjakelua varten”, kertoo Herrfors-Verkon sähkösuunnittelija Victor Wistbacka.

Sähkösuunnittelu on usean vuoden ajan perustunut siihen, että sähköasiakkaille tarjotaan luotettavaa sähkönjakelua kohtuulliseen hintaan. Nyt kun sähköverkkoa kuormitetaan uudella tavalla, tilanne vaatii päivityksiä.

”Nykyään rakennetaan vahvempia sähköverkkoja, jotta niiden kapasiteetti riittää myös muun muassa mikrotuotantoon ja sähköautojen lataamiseen.”

 

Sähköverkon jokaisella liitty­­mispisteellä on tietyt sallitut jännitevaihtelut vakaan sähkönjakelun takaamiseksi, +5 %:sta -10 %:iin.

”Jos muuntajassa on +5 %, se takaa sen, että myös kauim­pana muuntajista asuvalla asiakkaalla on kuormituksessa vakaa jännite. Mutta jos yksi tai useampi saman muuntaja-alueen mikrotuottaja tuottaa maksimitasolla, kasvaa ylijännitteen vaara. Se voi vahingoittaa talossa laitteita, jotka ovat kiinni pistorasioissa”, Victor Wistbacka selittää.

Victor korostaa, että riskit eivät ole järin suuret niin kauan kuin mikrotuottaja noudattaa sähköverkon mitoitussääntöjä, jotka koskevat mikrotuotannon kytkemistä sähköverkkoon.

”Tärkeintä on, että asiakas varmistaa meiltä, kuinka ison aurinkosähköpaketin he voivat asentaa. Teemme oikosulkuvirran perusteella laskelman varmistaaksemme, ettei ylijännitettä synny.”

Asiakkaan täytyy myös hakea oman kunnan rakennusvalvonnalta toimenpidelupa ennen investointipäätöstä. Sen lisäksi asiakkaan täytyy toimittaa sähköyhtiölle mikrotuotanto­lomake, josta ilmenee, mille sähköyhtiölle mikrotuottaja myy ylimääräisen sähkönsä.

”Ylijäämäsähkö myydään usein spot-hintaan, ja asiakas saa vapaasti valita, mille sähköyhtiölle hän myy sähköä. Sähköä voi myydä yhdelle yhtiölle ja ostaa toiselta, jos haluaa.”

 

Viranomaiset ovat antaneet uuden määräyksen, jonka mukaan invertteri täytyy asentaa tulenkestävälle alustalle. Aurinkosähköenergialla täytyy myös olla AC-turvakytkin paikassa, johon sähköverkko­yhtiöllä ja pelastushenkilös­töllä on helppo pääsy.

”Mielestäni invertterin ylikuumenemisen vaara on minimaalinen. Jos noudattaa määräyksiä, ei ole mitään hätää.”

Sähköverkkoyhtiöt vahvistavat sähköverkkoa jatku­vasti taatakseen kaikille asiakkailleen varman sähkönjakelun, mutta yhtiöiden täytyy myös noudattaa oikeudenmukaisuuden periaatetta.

”Kun saneeraamme sähköverkkoa, meidän pitää muun muassa huomioida asiakkaiden mahdollisuudet mikrotuotantoon ja sähköautojen lataamiseen, mutta emme voi vahvistaa kaikkien rahoittamaa verkkoa vain siksi, jotta muutamat hyötyisivät siitä kaupallisesti. Meidän täytyy pun­nita asiaa jokaisessa yksittäistapauksessa”, Victor kertoo.

Victor Wistbacka on itsekin toiminut mikrotuottajana kesästä lähtien.

”Luotan siihen, että järjestelmä tuottaa sähköä lokakuun loppupuoliskoon asti. Talvikuukausina tuskin tulee suurta tuottoa. Kun paneelit paljastuvat helmikuussa lumen alta, ne alkavat tuottaa enemmän, minkä jälkeen tuotanto kasvaa keväällä valoisien tuntien lisääntyessä.”

”Jos investoinnin tekee nyt syksyllä, sijoitus alkaa tuottaa hedelmää kesällä 2023.”

TEKSTI: Johan Svenlin