Så här har skillnaden i börspriset på elen varierat mellan Finland och Sverige under den senaste 18-årsperioden.
Finsk Energiindustri

Elanvändningen minskade i fjol

Elanvändningen i Finland blev i fjol 86 TWh, en minskning från fjolåret med ungefär 1,5 procent. Hos industrin minskade användningen med 1,7 procent, hos hushållen var användningen oförändrad från 2018.

Medelpriset på börselen, det pris som elbolagen och industrin i hög grad baserar sina affärer på, gick för Finlands del ner med knappt 6 procent under 2019. Jämfört med Sverige kostade börselen 15 procent mer hos oss.

Här intill ses hur mycket dyrare börselen varit i Finland de senaste åren jämfört med Sverige. Skillnaderna har att göra med många faktorer, med vädret som en ständig joker, både vad gäller elutbudet och elefterfrågan.

Att elen är dyrare i Finland bidrar till att investerare hellre lägger energiintensiva industrier i Sverige, kommenterar Pekka Salomaa, marknadsdirektör på branschorganisationen Finsk Energiindustri.

De varma och nederbördsrika månaderna december 2019 och januari 2020 har gett en stark förbättring i resursbalansen i Norden och sänkt spotpriserna på el till de lägsta sedan 2005.