Kruunupyyssä parikymmentä mikrotuottajaa myy ylijäämäsähköään verkkoon.
Gun-Marie Wiis

Turvallisuus tärkeää mikrotuotannossa

Kruunupyyn sähkölaitos

Kun aurinkotuntien määrä kasvaa viikko viikolta, on houkuttelevaa panostaa pienimuotoiseen aurinkoenergiapakettiin ja ryhtyä mikrotuottajaksi. Markkinoilla on valmiita paketteja, joiden kustannustaso, tuotantokapasiteetti ja maksusuunnitelmat vaihtelevat. Ennen päätöksentekoa on hyvä tehdä kannattavuuslaskemia ja huomioida turvallisuussäännöt.

”Ensiksi kannattaa laskea oma sähkönkulutus ja laatia investointisuunnitelma. Suurimman taloudellisen hyödyn mikrotuottaja saa käyttäessään tuottamansa sähkön itse. Silloin säästää sähköenergiassa, siirtomaksuissa ja myös sähköverossa,” kertoo Kruunupyyn sähkölaitoksen verkkopäällikkö Krister Wikström.

Wikström muistuttaa, että erilaisten lupien ja sopimusten täytyy olla kunnossa ennen kuin voi alkaa tuottaa omaa sähköä.

”Täytyy ottaa yhteyttä kunnan rakennusvirastoon ja selvittää, voiko asuinalueelle asentaa mikrolaitosta. Sitten täytyy ottaa yhteyttä sähköverkkoyhtiöön ja käydä läpi kaikki turvallisuussäännöt. Ylijäämäsähkön myymiseksi on solmittava sopimus sähköyhtiön kanssa.”

Sähköverkkoyhtiöille on tärkeää pitää kirjaa kaikista sähköntuottajista. Tämä koskee myös mikrotuottajia, joilla voi määritelmän mukaan olla enintään 100 kVA:n kapasiteetti.

”Kyseessä on perustavanlaatuinen turvallisuuskysymys, jotta asentajamme eivät altistu jännitteen takaisinsyötölle. Toivotamme mikrotuottajat tervetulleiksi, mutta toimintamme turvallisuus on kaikki kaikessa,” Wikström sanoo.