I Kronoby finns ett tjugotal mikroproducenter som säljer sin överskottsel till nätet.
Gun-Marie Wiis

Säkerheten viktig vid mikroproduktion

Kronoby elverk

När soltimmarna ökar för varje vecka är det lockande att satsa på ett småskaligt solenergipaket och bli mikroproducent. Det finns numera färdiga system med olika kostnadsnivåer, produktionskapaciteter och återbetalningsplaner. Innan man slår till, finns det dock en del lönsamhetskalkyler och säkerhetsregler att beakta.

”Först och främst lönar det sig att räkna ut sin egen elkonsumtion och göra upp en investeringsplan. Mest ekonomisk nytta har man när man själv använder den el som man producerar. Då sparar man in på den el man annars skulle ha köpt, men också på överföringsavgiften och på elskatten”, säger Krister Wikström, nätchef på Kronoby elverk.

Han påminner om att det finns en rad tillstånd och avtal som måste ordnas.

”Du behöver kontakta kommunens byggnadsavdelning och kolla att mikroanläggningen är tillåten i bostadsområdet. Sedan behöver du kontakta ditt elnätsbolag och gå igenom alla säkerhetsföreskrifter. För att sälja överskottsel krävs ett avtal med ett elbolag.”

För elnätsbolag är det viktigt att alla elproducenter finns kartlagda. Det gäller även mikroproducenter.

”Det är en grundläggande säkerhetsfråga att våra montörer inte utsätts för risk med bakspänning. Vi välkomnar mikroproducenter, men säkerheten i vår verksamhet är nummer ett”, säger Krister Wikström.