VAIKEA MAASTO. Linja-asentajat Mikael Holmqvist ja Rainer Kåla ovat kytkeneet uutta maakaapelia.

Varmuus paranee Hästössä

Kronoby Elverk

Hästön sähköasiakkaat voivat odottaa sähkön toimitusvarmuuden parantuvan alueellaan nyt kesäkauden alla. Hästö Skata, jolla sijaitsee ravintolayritys, kymmenkunta asuintaloa ja pari sataa kesämökkiä, on joutunut vuosien saatossa kärsimään toistuvista häiriöistä. Vuonna 1963 asennetut ilmajohdot ovat joutuneet koetukselle lähinnä sääolojen ja lintujen vuoksi.

Kruunupyyn Sähkölaitos asensi aiemmin tänä vuonna maakaapelia n. 3 km:n matkalle parantaakseen toimitusvarmuutta ja helpottaakseen alueen huoltotöitä. Osuudelle on lisäksi asennettu erottimet, joiden ansiosta korjaaminen ja huoltotyöt helpottuvat ja mahdollisten häiriöiden paikantaminen nopeutuu.

”Maakaapeli on selkeä parannus. Tämä osuus on ollut hankala ja vaikeakulkuinen hälytystilanteissa”, toteavat uuden maakaapelin asennukseen osallistuneet linja-asentajat Mikael Holmqvist ja Rainer Kåla.