SVÅR TERRÄNG. Linjemontörerna Mikael Holmqvist och Rainer Kåla har kopplat in den nya jordkabeln.

Bättre elsäkerhet i Hästö

Kronoby Elverk

Inför sommarsäsongen kan elkunderna i Hästö se fram emot en säkrare elförsörjning. Området Hästö, med restaurangföretag, ett tiotal bostadshus och ett par hundra fritidshus, har under åren varit utsatt för upprepade störningar. Luftledningarna från 1963 har satts på prov i första hand av hårt väder och fågelkollisioner.

Tidigare i år grävde Kronoby elverk ner en jordkabel på cirka tre kilometer för att förbättra elsäkerheten och underlätta underhållsarbeten i området. Sträckan har kompletterats med frånskiljare som gör det lättare att reparera och utföra servicearbeten och dessutom gör det möjligt att snabbare lokalisera eventuella störningar.

”Jordkabeln är en klar förbättring Det har varit en besvärlig och svårtillgänglig sträcka vid utryckningar”, konstaterar linjemontörerna Mikael Holmqvist och Rainer Kåla som varit med och installerat den nya jordkabeln.