Vetelin energias nya driftchef Juho Polso har också erfarenheter från Oulun Seudun Sähkö, där han arbetade innan han rekryterades till Valio.
Karolina Isaksson

Återflyttare sköter driften i Vetil

Vi träffar Juho Polso, Vetelin Energias nya driftchef, dagen efter att en av januari månads stormnätter dragit förbi. Inga elavbrott har rapporterats denna gång, trots kraftiga vindstyrkor.

”Det har röjts rejält längs elledningarna inför den här vintern. Vi fortsätter under våren med att röja för att undvika elavbrott också i fortsättningen”, säger han.

Han började på nya jobbet i slutet av september och blir nu den som ska ansvara för utbyggnaden och underhållet av Vetelin Energias elnät.

”Jag har en mångsidig arbetsbild, där det ingår allt från planering och resursering till arbetsledning.”

På hans tidigare arbetsplats, Valios mejeri i Uleåborg, arbetade han som driftchef och ansvarig för elarbeten. Innan dess har han skaffat sig rutin på Oulun Seudun Sähkö, där har ansvarade för utbyggnad och underhåll av elnätet i områdena Limingo, Utajärvi och Vaala.

Juho är uppvuxen i Kelviå och har nu, efter åren på yrkeshögskolan i Ylivieska och i arbetslivet i Uleåborg, flyttat tillbaka till hemknutarna med familjen. Fördelarna med återflytten överväger nackdelarna, tycker han.

”Vissa saker kan jag sakna från Uleåborg, som öppettider och serviceutbud, men när barnen nu närmar sig skolåldern är det bekvämt att bo i Kelviå. Där kan de leka på gården och röra sig fritt.”

Återflytten har också gjort det lättare för Juho att återuppta jaktintresset.

”Jag har tax och tillsammans jagar vi hare och hjort. Det är skönt att komma ut i skogen för att få avbrott från vardagen”, säger Juho Polso.

TEXT: Johan Svenlin