Kunder som nyligen bytt telefonnummer kan meddela det nya numret per e-post till kronoby.elverk@keab.fi eller ringa 06 8242200.

Automatiska meddelanden om avbrott

Kronoby Elverk

Kronoby Elverk är i färd med att förnya den något föråldrade sms-avbrottstjänsten, som nu används för att meddela kunderna om både planerade och oplanerade avbrott. Den äldre avbrottstjänsten har krävt manuellt arbete för att få ut meddelandena till kunden.

”Vi har nu köpt en ny sms-tjänst som ska klara av att automatiskt kommunicera med det program som övervakar elnätet. Det innebär att även meddelanden om elavbrott framöver kommer att skickas ut automatiskt”, förklarar Fredrik Näse, vd på Kronoby Elverk.

Vid så kallade snabbinkopplingar kommer det inte att sändas något meddelande, men vid längre avbrott blir berörda kunder varslade via textmeddelande efter ett visst antal minuter.

Nyordningen är just nu i ett testskede. Förhoppningen är att de helt automatiserade utskicken ska vara på plats före årsskiftet.

”Om man som kund nås av ett avbrottsmeddelande från avsändaren KEAB (Kronoby Elverk Ab), kan man med andra ord vara säker på att vi på Kronoby Elverk är medvetna om avbrottet”, säger Fredrik Näse.