Råvaran flis är vid sidan av sågspån en hörnsten i Nordfuels planer, och närheten till råvaran är en stark fördel, berättar Matti Asikainen, vd på Nordfuel sedan april 2021. Katternö Kraft äger 45,45 procent av Kanteleen Voima, som till 100 procent äger Nordfuel.
Kasper Dalkari

Bioetanolens tid är nu

Spån och flis ska bli bioetanol i Nordfuels kommande toppmoderna fabrik i Haapavesi. Infrastrukturen finns redan på plats. Närmare hundra personer kommer att syssel­sättas.

Kraftverket i Haapavesi byggdes under slutet av 1980-talet för att minska användningen av importerat stenkol, till förmån för inhemsk torv. Sedan förklarades torven av klimatskäl oönskad, och i dag är den hårt beskattade torven olönsam som källa för el- och värmeproduktion. Nu satsar Nordfuel på att Haapavesi i stället ska bli ett nytt centrum för träbaserade produkter, tillverkade av lokalt införskaffad träflis.

”Flis och hyggesrester har redan under 2010-talet använts i kraftverket som komplement till torv, men nu trappar vi upp förädlingsgraden och användningsmöjligheterna för träbaserade råvaror”, säger Matti Asikainen, vd på Nordfuel sedan april 2021.

Projektet inleddes 2016 med olika kartläggningar. Både miljö- och byggnadstillstånden är sedan ett par år tillbaka beviljade i lägre instans. Ett besvär väntar ännu på slutavgörande i Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Bioetanol ska bli den huvudsakliga produkten, men utvecklingen inom bioteknologin är snabb. Nya produkter av förnybara råvaror utvecklas ständigt för att ersätta etablerade produkter som har större miljöpåverkan. Enligt Asikainen är Nordfuel öppet för olika tillämpningar utifrån efterfrågan på marknaden.

”För tillfället finns en stor efterfrågan på bioetanol för bilar, men vi räknar med att elbilar på sikt ersätter bilar med förbränningsmotor. Då kommer flygtrafiken att stå för en stor del av efterfrågan på bioetanol.”

Nordfuel har ett eget laboratorium på området, och produktutvecklingen där är kontinuerligt i gång i samarbete med teknologiutvecklare i branschen.

”Det är mycket möjligt att vi hittar nya innovationer från våra sidoströmmar. Förädlade träfiber har redan nu många användningsområden och de bara växer”, säger Matti Asikainen.

 

Nordfuels huvudråvara består av lokalt anskaffad flis och sågspån. Sågindustrin är på gång med stora investeringar i regionen, liksom också i Finland i övrigt, så råvaruutbudet framöver kan förväntas ligga på en hög nivå.

”Vi har utrett tillgången på råvara och kan konstatera att Nordfuel-anläggningen kommer att ha ett mycket gynnsamt geografiskt läge här i Haapavesi, med ett flertal sågverk i närheten.”

Han framhåller att Nordfuel enligt planerna kommer att använda sig helt och hållet av sidoströmmar från andra verksamheter. Inga träd avverkas för Nordfuels skull.

”Vi använder som råvara sådant som andra vill bli av med. De biprodukter som uppkommer i våra egna processer, som lignin, använder vi till stor del som bränsle i vår egen biopanna. Resten kan vi sälja som bränsle till kraftverk, som vill ersätta torv, eller som råvara till plastsersättande produkter.”

 

EU:s direktiv för förnybar energi, RED II, ställer strikta krav på råvaror avsedda för biobränslen.

”Vi använder barrträd, vilket vi är ganska ensamma om. Det ger oss ett bra utgångsläge på marknaden. EU:s målsättningar för grön omställning kräver dessutom en snabb utbyggnad av produktionsanläggningar som uppfyller kraven, vilket passar oss bra. Vi har redan en betydande del av infrastrukturen på plats och gott om tomtmark för att bygga den nya anläggningen.”

Enligt Asikainen har haapavesiborna och hela den södra delen av Uleåborgsregionen ställt sig bakom projektet. De välkomnar de nya arbetsplatserna som anläggningen kommer att skapa.

”Under byggnadsskedet kommer hundratals personer att sysselsättas, och när anläggningen är klar kommer det att behövas hundra personer för att hålla i gång produktionen dygnet runt”, säger Matti Asikainen.

TEXT: Johan Svenlin