Matti Asikainen, vd, och doktorerna Juha Hartikainen och Johanna Laukkanen med några centrala substanser i det planerade bio­raffinaderiet.
Päivi Karjalainen

Miljardsatsning på gång kring syntetiskt bränsle

Alla råvaror är lokala och elen produceras lokalt. ”Som ett exempel ur en skolbok hur man producerar bio­baserade bränslen”, säger Nordfuels vd Matti Asikainen om den miljard-satsning som planeras i Haapavesi.

Nordfuel, med Katternö Kraft som huvudägare, har i flera år planerat för en fabrik för bioetanol i Haapavesi. Nu tas planerna ett steg vidare. Samarbete har etablerats kring en förstudie för produktion av e-metanol tillsammans med svenska Liquid Wind.

Det är en nöjd vd för Nordfuel, Matti Asikainen, som talar om hur företaget både kommer att bli en föregångare i Finland och ett gott exempel för alla andra som vill satsa på elektrobränslen. Planerna på produktionsanläggningen gäller inte bara bioetanol, utan också biogas, lignin, ren koldioxid och gödsel.

“Det finns en stor efterfrågan på alla produkterna. Fossila bränslen måste ersättas med biobränslen, inte bara i bilarna utan småningom också i fartyg och flygplan”, säger Matti Asikainen.

Nordfuel är ett helägt dotterbolag till Kanteleen Voima som i sin tur har Katternö Kraft som huvudägare. Det är det gamla torvkraftverket i Haapavesi som nu får nytt liv.

Fabriken för bioetanol utnyttjar i sin produktion restprodukter av trä och flis från den lokala träförädlingsindustrin. Asikainen är noga med att poängtera att inte ett enda träd fälls enbart för Nordfuels produktion.

 

Exakt hur produktionen kommer att se ut i framtiden klarnar när Nordfuel valt teknologin för sitt biokraftverk. Det ska ske ännu i början av det här året. Klart är att det lignin som först var tänkt att bli bränsle i fabriken kommer att kunna användas även till annat.

“Vi utreder möjligheterna att förädla ligninet ett steg vidare, möjligheterna är många. Ju mer förädlade produkter vi kan producera, desto större är mervärdet för näringslivet”, säger Matti Asikainen.

Den investering som planeras i Haapavesi är betydande. Förutom själva fabriken för bioetanol planerar företaget Puhuri, även det med Katternö Kraft som huvud-ägare, bygga vindkraft i närheten av kraftverksområdet. Vindkraften ska förse fabriken med el. Svenska Liquid Winds roll blir att förädla produkterna vidare.

Totalt uppgår investeringen till omkring två miljarder euro, varav Nordfuels andel ligger på omkring en halv miljard. Investeringsbeslut ska enligt plan kunna fattas i slutet av 2025. Att bygga fabriken tar sedan ett par år i anspråk. Med andra ord ska produktionen kunna inledas i början av 2028.