Diftongernas tusenåriga budskap

heimsprå:tji exempel

Assit

Ast, assit : inte, inte alls

ast tro:r ja he (Esse)

brö:di e so kladdo so a ast dzitar jita he (Pedersöre, Purmo)

ast va:l e na: me ho sa:tsi (Pedersöre, Purmo)

assint assit : ingenting, alls intet

do å:t jo assit (Larsmo)

assint dogär do til (Vörå)

ja fe:g e för assint (Korsholm)

Gröbbo

Bland annat formerna gräbba, gröbba, grebbo

flicka i tonåren; äv.: ung, giftasvuxen kvinna

(upptecknat i bl.a. Esse och Oravais)

Grömm

ondsint, elak, hårdhjärtad

hemsk, fasansfull, förfärlig, faslig, gruvlig;

bister (till utseendet)

he vast so grömt tär i mörkri (Pedersöre)

övermåttan stor; grovvuxen o. kraftig

in grömma baku:n (en kolossal bakugn) (Esse)

he va grömma ka:r (en storvuxen karl) (Esse)

i allmännare bet.: särdeles stor, väldig, omått-

lig, ’förskräcklig’, ’ryslig’

no grömma sa:kär! (utrop av häpnad) (Replot)

he va grömt ti fu:la i sko:ji i da: (mängder

med fåglar) (Terjärv)

grömmandis grann (ovanligt vacker)

(Nykarleby)

Kolkog

Bland annat formerna kolkog, kolkko

ödslig, dyster; hemsk (av finskans kolkko med

samma innebörd)

tä va so rosk (mycket) kolkkot o ö:dit

(Terjärv)

mycket, väldigt, ’hemskt’

men no a e endrast kolkkot sa:n

(Nedervetil) (ordet använt som

förstärkande adverb)

Leno

Bland annat formerna lenig, lenog, löno, leno,

lena, läna

upptinad, icke frusen

hal, glatt

he va lönot ti stsi:där (åka skidor) i da:

(Esse)

i:sn va grömt läna (Terjärv)

Pito

Bland annat formerna petog, petot, pito, pi:tå

gnällig, ynklig; gråtmild; snarstucken, lätta

-stött

tu e pito so rå:mar fö assit (gråter för

ingenting alls) (Karleby)

karan e pitoari än kvinnfoltji (Munsala)

om ljud, röst: pipig, gäll

ån ha:r så tänn pi:tåt ju:d (Houtskär)

 

Kolon markerar lång vokallängd.
Källa: Ordbok över Finlands svenska folkmål,
http://kaino.kotus.fi/fo/

TEXT: SVENOLOF KARLSSON