INGA STORA HINDER. Jordkabeldragningen längs riksväg 13 håller nu på att förverkligas. ”Vi har inte stött på berg, men stenar fördröjer grävarbetena”, berättar Juha Kauppinen.
Karolina Isaksson

Elen går under jorden

Vetelin Energia

Den stora stormsäkringskampanjen har inletts också i Vetil. Som tidigare berättats i Katternötidningen kräver energimarknadslagen från 2013 att elnätsbolagen har stormsäkrat sina elnät innan år 2028.

”Vi har valt att ersätta luftledningar i en kontinuerlig process som kommer att pågå under de närmaste tio–tolv åren. Ett annat alternativ skulle ha varit att ta lån och få jobbet gjort på några år, men då hade det också blivit betydligt större höjningar av överföringsavgifterna”, förklarar Juha Kauppinen, vd för Vetelin Energia.

I april påbörjades arbetet från Kaustbyhållet och jordkabeln kommer att passera Vetil centrum för att dras vidare söderut mot Räyrinki och Patana.

”Jordkabeln ersätter till stor del luftledningar som gått genom skogsmark och åkrar. Därmed kommer risken för störningar orsakade av snölaster och stormar att bli mindre. Dessutom gör de fjärrstyrda frånskiljarna att vi snabbare kan lokalisera och reparera störningar”, säger Juha Kauppinen.