Detta kolkraftverk i Ferrybridge stängs ner nu i mars...

Ersätter kol med diesel

Kolkraftspionjären på 1800-talet, Storbritannien, producerar i dag 20 procent av sin el med kolkraft, och enligt politiska beslut ska de resterande kolkraftverken stängas till 2025.

Enligt kritiker har landets politiker alltför sent insett problemen med att ersätta utrangerade väderoberoende kraftproduktion med vindkraft. Riskerna för effektbrist vid högbelastning under kalla vinterdagar har snabbt vuxit.

Som motåtgärd har den brittiska regeringen beslutit stöda ny kärnkraft i Hinkley Point genom att garantera kraftbolaget ett fast elpris under 35 år på motsvarande 122 euro/MWh.

Trots löftet, som regeringen konsekvent beskriver som en satsning på grön el, tvekar kraftbolaget.

En annan storsatsning gäller subventioner till dieselaggregat, som snabbt kan sättas i drift när effektbrist hotar. Sådana dieselaggregat finns utspridda över landet med en sammanlagd effekt på 1 500 megawatt. Den årliga subventionen till dem motsvarar enligt den senaste uppgiften 570 miljoner euro.

 

sid50_bild2

…I stället står ett stort antal dieselaggregat beredda att producera el