Daniel Ljungberg, den svenska energiministerns statssekreterare.
Regeringen, Sverige

Ny inriktning i Sveriges energipolitik

Elpriset och elstödet – vem som lovat vad och vad som är rättvist – dominerade länge nyhetsflödena i Sverige, tillsammans med den eviga frågan vilket kraftslag som är bäst. Men de frågor som kan förändra energipolitiken är något annat, enligt Daniel Liljeberg, statssekreterare för energiministern Ebba Busch.

I en intervju på den svenska energisajten Second Opinion förklarar han att Sverige behöver göra en turn­around i fråga om energiförsörjningen och framöver ha fokus på försörjningstrygghet och driftsäkerhet i elsystemet.

Detta uttrycks också i regeringsprogrammet för den svenska regering som tillträdde senaste höst: det energipolitiska målet 100 procent ”förnybart” ändras till 100 procent ”fossilfritt”, nya förutsättningar ges för kärnkraften, miljöprövningen av vattenkraften pausas, kostnaden för elnätsanslutningarna ska tas själv av havsvindkraften, konkurrensneutraliteten ska betonas mer.

Fundamentet för allt annat är enligt Daniel Liljeberg ett tydligt leveranssäkerhetsmål för elförsörjningen och ett utpekat ansvar för måluppfyllelsen, nämligen på systemoperatören Svenska kraftnät.

”En del handlar om tillräcklig kapacitet och effekt. Det behövs tillräckligt med effekt i elsystemet varje given stund. Väderberoende kraft måste stabiliseras och balanseras. Det behövs reglerkraft och baskraft – men framför allt planerbar kraft på rätt ställen.”

”En annan del handlar om försörjningstrygghet och driftsäkerhet. Systemet måste gå att drifta varje given stund och det måste gå att säkerställa god överföringskapacitet. Här kommer viktiga funktioner och begrepp som N-1 [hur stort plötsligt produktionsbortfall elsystemet ska ha beredskap för], mothandel, stödtjänster, avhjälpande åtgärder, systemskyddstjänster med mera in”, förklarar Daniel Liljeberg.

”Arbetet kommer att ta många mandatperioder. Den utmaning som ligger i att bygga ett dubbelt så stort elsystem som i dag, för 300 TWh elproduktion, är ofantlig. Ska vi lyckas, måste försörjningstryggheten och driftsäkerheten i systemet vara grundbultar”, enligt Daniel Liljeberg.