Finland exporterar el allt oftare

Med kärnreaktorn Olkiluoto 3 i reguljär drift, från april i år, ser energimixen i Finlands elproduktion markant annorlunda ut än förr. Till exempel i juli i år stod kärnkraften för 58,3 % av elen, jämfört med 32,1 % i juli i fjol. Nettoimporten minskade från 22,2 % i juli i fjol till 1,3 % i juli i år. Under maj och juni (v. 17 – v. 26) var Finland nästan konstant nettoexportör av el, för första gången på över 50 år.

Parallellt var andelen fossil elproduktion i Finland i juni och juli i år nere i bara 2 respektive 3 %, ett rekord också det.