Nejdens första solkraftspark anläggs på industriområdet i Esse, alldeles intill Esse elstation och Autocircs återvinningsanläggning.
Eva-Stina Kjellman

Esse solkraftspark växer fram

På industriområdet i Esse sticker det just nu upp en massa pinnar ur marken. Senare i vår kommer totalt 1 834 solpaneler att monteras på ställningarna och i juni ska anläggningen börja producera energi.

”Det handlar om nejdens första – och största – solkraftspark, med en effekt på en megawatt”, berättar Ingvar Kulla, vd för Esse Elektro-Kraft, en av de tre aktörer som samarbetar kring det nygrundade företaget Esse Solar and Energy Park.

Med är också företaget Autocirc och Pedersöre kommun.

Satsningen på solkraft är enligt Ingvar Kulla ett sätt att komplettera tillgången på grön el utöver vindkraften. Dessutom passar solkraften bra in i helheten med vattenkraften, som i motsats till solenergi sällan ger speciellt mycket el under sommarmånaderna.

”Vi har länge varit nyfikna på solkraft. När Autocirc kom med i bilden och vi insåg att vi har gemensamma intressen, kunde vi snabba på processen”, säger han.

För Autocirc handlar satsningen om att garantera tillgången till grön el för verksamheten i den gamla möbelfabriken på samma område. Autocirc äger sedan par år tillbaka Erikssons Verkstad och sysslar i huvudsak med återvinning av gamla bildelar.

I den gamla möbelhallen fokuserar man på att återvinna bilbatterier. Målet är att skapa ett system för att lagra energi genom att omvandla gamla bilbatterier till en batteribank.

”Eftersom vi själva är en aktör inom energibranschen, är vi förstås måna om att även vår egen verksamhet ska fungera med grön el”, säger Kenneth Långbacka, operativ chef på Autocirc.

 

Den el som produceras kommer i första hand att matas in i Esse Elektro-Krafts elnät och förse Autocirc med energi, och ett eventuellt överskott säljs på energimarknaden.

Panelerna har köpts på nyckeln-i-handen-basis av leverantören Solnet. Till ytan är panelerna med en effekt på 545 watt aningen större än de som säljs till privatpersoner.

Tekniken är den senaste, vilket betyder att panelerna är dubbelsidiga och även kan ta upp ljus som reflekteras från marken.

Solkraftsbolaget ägs till 45 procent vardera av Esse Elektro-Kraft och Autocirc, medan Pedersöre kommun står för 10 procent.

”Vi är gärna med och stöder omställningen till grön energi. Dessutom är solkraftsparken ett välkommet tillskott på industriområdet och passar bra in i vår målsättning att främja näringsverksamheten i kommunen”, säger Pedersöres ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman.

 

Solcellsparken i siffror


1,4 hektar stort område.

1 834 solpaneler.

1 megawatts effekt.

1 miljon euros investering.
TEXT: Sonja Finholm