Guld i kategorin elnätstjänster och brons i kategorin helhetsleverans av el blev resultatet för Esse Elektro-Kraft. ”Hela vår personal är engagerad i arbetet med att göra det lätt och bekvämt för våra kunder att bo och arbeta på landsbygden”, säger Ingvar Kulla.
Karolina Isaksson

Esse har nöjdaste kunderna

Esse Elektro-Krafts kunder är nöjda med elnätstjänsterna, att döma av Adatos senaste undersökning. Av 18 delta­gande elbolag rankades Essebolaget nämligen som etta. I kategorin helhets­leverans av el kom bolaget på tredje plats.

Undersökningen gjordes i slutet av 2021. Adato är ett dotterbolag till branschorganisationen Finsk Energiindustri.

”Vi brukar delta i undersökningen vart tredje år, och senast kom vi också på medaljplats. Nu var vi etta i konkurrens med både stora och små elbolag runtom i landet”, konstaterar EEKAB-vd:n Ingvar Kulla.

Han förklarar framgången med bolagets ständiga kundfokus och tillgänglighet.

”Ett långsiktigt arbete ligger bakom utbyggnaden och underhållet av vårt elnät, och allt vi gör utgår från kundens synvinkel. Vi strävar efter att göra det bekvämt för våra kunder att bo på landsbygden. Det ska alltid vara lätt att kontakta oss.”

Pålitlig elförsörjning är en viktig faktor för kundnöjdhet. I landsbygdsområden, som ju Essebolaget verkar i, är avstånden långa och elledningarna går ofta genom skogsterräng, vilket ger fler utmaningar än i stadsmiljöer.

”Vi kommer inte ifrån att det finns känsliga punkter i elnät på landsbygden, men det finns också en förståelse hos kunderna för avbrott, till en viss gräns. För att upprätthålla en god servicenivå har vi valt att bygga nät som håller i stället för att prisoptimera nättjänsterna”, förklarar Ingvar Kulla.

Ett kontinuerligt arbete pågår med att söka alternativa sträckningar för elledningar som går genom skogsmark och andra känsliga områden.

”När elnätet åldras och stolpar behöver förnyas, gör vi alltid en avvägning om det lönar sig att dra linjen längs en ny, mindre känslig sträckning. Det är en balansgång mellan kostnad och nytta.”

En växande trend är att stora jordbruk installerar egna solenergianläggningar på fähustak.

”Allt fler kunder producerar en del av sin el själva. Vid tidpunkter när de producerar mer än de använder säljer de överskottselen till oss. Vi stöttar i detta. Det är en del av vårt arbete med att sätta kunden i fokus”, säger Ingvar Kulla.

TEXT: Johan Svenlin