Kristian Ruby, generalsekreterare för Eurelectric.

EU vill nå 15 procent överföringskapacitet

EU siktar på att höja målet för elöverföringskapaciteten mellan medlemsländerna från 10 procent 2020 till 15 procent 2030, räknat som genomsnitt.

Målet presenterades nyligen av en expertgrupp som på EU-kommissionens uppdrag tagit fram en uppdaterad lista över ”projekt av gemensamt intresse” för ökad transmissionskapacitet mellan länderna.

Procentsiffran står för importkapacitet i förhållande till den installerade tillgängliga produktionskapaciteten i EU-landet i fråga. En viktig nyhet är att expertgruppen föreslår ett EU ska förverkliga sammankopplingsmålet utgående från principen ”maximerad samhällsomsorg”.

Eurelectrics generalsekreterare Kristian Ruby välkomnar inriktningen att prioritera utgående från en kostnads/nyttoanalys. Han framhåller samtidigt att den befintliga kapaciteten i de flesta regioner borde kunna användas långt bättre.

Enligt den senaste statistiken har bara 47 procent av EU:s sammankopplingskapacitet i verkligheten hållits tillgänglig för elhandeln. I hög grad är hindret protektionism.

EU:s expertgrupp ska närmast, baserat på modellering av energimarknadssystemet och teknisk utveckling av det, ta fram underlag om vilken inverkan nya sammankopplingsalternativ mellan länderna i verkligheten kan förmodas få.

Finland har liksom de övriga nordiska länderna i dagsläget en teoretisk överföringskapacitet till grannländerna som långt överstiger EU-genomsnittet. 2017 var den drygt 40 procent i fråga om import (5 100 megawatt) och omkring 30 procent (3 700 megawatt) i fråga om export. Utan denna möjlighet till elimport skulle Finland i dagsläget inte klara sin elförsörjning under kalla vinterdagar.

TEXT: Bengt Magnusson