Magnus Hall, vd för Vattenfall.
Vattenfall

Elbranschen vill ha nollutsläpp

Elbranschens lobbyorganisation i Bryssel, Eurelectric, har lanserat ett manifest för snabbare övergång till förnybar elproduktion och därmed nollutsläpp av växthusgaser.

Med manifestet Vision For The European Electricity Industry lägger de ledande kraftproducenterna ribban högre än någon annan industrigren: ”Vi står beredda att göra vad vi kan för att skapa ett klimatvänligt samhälle långt före år 2050, och nyckeln till detta heter elektricitet.”

En av Eurelectrics två vice styrelseordförande heter Magnus Hall, Vattenfalls vd. Det är tydligt att klimatprofilen hos detta statsägda svenska företag letat sig in i EU-panoramat:

”En ökad användning av el som energibärare inom transport-, värme- och industrisektorerna är en av de viktigaste frågorna för mina kommande två år som vice ordförande”, sa Magnus Hall vid valet på Eurelectrics årsmöte.

Andra prioriteringar han lyfter fram är ett stabilt investeringsklimat för förnybara energikällor, ett stärkt system för handeln med utsläppsrätter i Europa och säkerställande av en kostnadseffektiv och säker leverans genom en integrerad energimarknad.

På en presskonferens i Bryssel i december berättade organisationens presidium inklusive den danske generalsekreteraren Kristian Ruby (som kommer från EU:s vindkraftlobby) om sitt initiativ. Detta är ägnat att tillförsäkra Eurelectric en plats vid alla bord där utvecklingen av FN:s Parisavtal och EU:s klimatåtaganden diskuteras.

På Katternötidningens fråga om kärnkraft numera är ett icke-ord eller till och med ett ”fult” ord, eftersom detta kraftslag inte nämns i Eurelectrics manifest, var svaret från podiet:

”Nej, naturligtvis finns kärnkraften med i bilden i flera EU-länder. Vårt fokus ligger på utsläppsfri elanvändning som det främsta medlet för att åstadkomma ett hållbart samhälle, och där ser vi med tillfredsställelse på framväxten av förnybar elproduktion.”

 

Eurelectric är den europeiska elindustrins intresseorganisation och representerar 3 500 företag i 32 europeiska länder. Kansliet ligger i Bryssel. Styrelsens ordförande är vd för italienska kraftbolaget Enel, Francesco Starace. Vice ordförande är Magnus Hall, Vattenfall, och dennes vd-kollega i brittiska Scottish and Southern Energy, Alistair Philips-Davies.

TEXT: Bengt Magnusson