Fembrudabröllopet

 

Guldbröllopet på Storkamp

Fyrtiosju människor på Storkamp i Purmo den 10 juli 1904 vid den högtidliga stund då fotografen med sin hästskjuts ankommit till platsen och ställt upp sin fotografiska apparat.

 

Längst framme guldbröllopsparet Karl och Lena Lisa Storkamp, född Lassfolk. Han är 69, hon 72. Några minuters promenad skiljer platserna hemmanen Storkamp och Lassfolk åt. Att det brådskade med äktenskapet då femtio år tidigare antyds av att första barnet föddes sex veckor efter bröllopet. Nio gånger har Lena Lisa fött barn, två har dött i späda år.

 

Fyra av Karls och Lenas Lisas sju vuxna barn finns med på bilden:

  • Johanna till höger om brudparet med maken Gustaf Stormåns vid sin sida och snett bakom dem alla de åtta barn som överlevt spädbarnsåren. Gustaf är folkskollärare, som namnet säger är han hemma från Stormåns i Pedersöre. Tre av barnen kommer även de att bli folkskollärare och bosätter sig alla i Karleby. Sonen Gustaf (med studentmössa) är student från Vasa Svenska Lyceum. Sonsonen Karl Erik Andersson blir bemärkt i Gamlakarleby som borgmästare, sonsonsonen Stefan Andersson som stadsfullmäktiges ordförande.
  • Gustav, Johan och Leander, de tre skäggiga männen sittande i raden bakom brudparet. Intill Gustav sitter hans hustru Anna Lena och deras dotter Hilma Johanna; de är bönder på Villbacka i Överpurmo. Bredvid Johan sitter hustrun Lovisa och deras tre barn; de är bönder på Högsnår en halvtimme norrut med häst. Snett bakom Johan sitter brodern Leander med hustrun Johanna och deras fyra barn; de är bönder på Storkamp.

Även guldbröllopsparets tre övriga barn är representerade på bilden:

  • Anders, äldsta barnet, som arbetar på verkstad i Åbo, har skickat sonen Paul till festen; Paul med mörk hatt står i bakre raden längst till vänster.
  • Jakob företräds av hustrun Maria Sofia, född Långbacka i Nedervetil, längst till vänster i andra raden på bilden, med de två barnen närmast sig. Efter en Amerikasejour är de nu bönder i Såka.
  • Anna Lena, yngsta barnet, företräds av sin man Niklas Berger och deras tre barn, längst till höger i andra raden på bilden; de är bönder på Storkamp och Berg hemman. Parets sonson Harald Berger skulle bli far åt Ann-Sofi Berger, i dag ansvarig utgivare för Österbottens Tidning.

Även Karls Storkamps lillebror Leander Bonds, mustaschprydd mitt på bilden, är på plats med två av de tre döttrarna och tre barnbarn nära sig; som släktnamnet antyder flyttade han som måg till Bonds, ungefär sju kilometer i nordvästlig riktning. Hustrun Greta Lisa är död sedan tre månader.

 

Alla övriga personer på bilden, sju till antalet, har anknytning till Storkamp. Det är fråga om de gifta paren Anders och Amanda Lasén (Anders är svåger till guldbröllopsparets son Gustav), Anders och Maja Lena Nyman (med koppling till Lassfolk) samt Maria och Herman Eklund (med koppling till Sandnabba och Kauhajärvi). Sjunde person är Anna Lassfolk, vid fototillfället 62 år. Troligen hör de alla till arbetslagen på Storkamphemmanet. På bilden återfinns de i bakre raden uppe till vänster.

 

De 47 personerna på bilden är:

 

Längst framme: Guldbröllopsparet Karl Storkamp (1834-1914) och Lena Lisa, född Lassfolk (1831-1913).

 

Raden bakom guldbröllopsparet: De fem längst till vänster är sonen Johan Karlsson (1860-1955) och hans hustru Lovisa, född Högsnår (1864-1929), med deras barn Viktor (1884-1976), Maria (1886-1977) och Anna (1901-1995). Strax bakom Karl och Lena Lisa sitter deras son Gustav Storkamp (1863-1946) med hustrun Anna Lena, född Lassfolk (1865-1935) och deras dotter Hilma Johanna, gift Krohn (1885-1957). Längst till höger sitter Karls och Lena Lisas dotter Johanna, gift Stormåns (1856-1938) och hennes man Gustav Stormåns (1844-1908). Fem av deras tretton barn dog som spädbarn eller småbarn. Alla de åtta övriga finns med på bilden, dels de fyra ungdomar som står längst till höger på bänken längst bak: Gustav Stormåns (1880-1970, han benämns också Gustav Andersson), Anna Irene, gift Lönnbom (1882-1970), Edit Charlotta (1887-1920) och Elna Maria (1885-1909). De fyra som står närmast nedanför dem är deras syskon, räknat från höger Karl Gideon (1895-1981), Ester Ingeborg (1882-1970), Tekla Johanna, gift Olin (1879-1950) och Johan Heimer (1892-1921).

 

Andra raden bakom guldbröllopsparet: Längst till vänster Maria Sofia, född Långbacka (1869-1957) och strax bakom henne barnen Ida Maria, gift Hägglund (f. 1898) och Elna Elisabeth, gift Törnqvist (f. 1900). Strax bakom Johan Karlsson sitter hans bror Leander Karlsson (1868-1926) med hustrun Johanna, född Lassfolk (1872-1958). Leander och Johanna är föräldrar till de fyra barn som sitter närmast dem: Anders Vilhelm (1897-1915), Karl Johan (1900-1970), Elin Sofia (1903-1907) och Hulda Maria, gift Björk (1892-1970). Den uppmärksamme iakttagaren noterar att bröderna Gustav och Leander Storkamp alltså gifte sig med Anna Lena och Johanna Lassfolk, som var systrar. Gustav och Leander hittade liksom sin pappa alltså sina brudar i Lassfolk. I andra raden sitter ännu långt till höger Niklas Berger, gift med guldbröllopsparets yngsta barn Anna Lena, som inte är närvarande. Ett av parets barn, Tekla Johanna, gift Lindvall (f. 1901) sitter i Niklas knä, snett bakom honom deras två övriga barn Johan (1895-1925) och Wilhelm (f. 1898).

 

Tredje raden mitt i bilden: Den mustaschprydde mannen är Karl Storkamps lillebror Leander Storkamp (1847-1924), numera bonde på Bonds, med de två döttrarna snett framför sig: Anna Lena, gift Nyman (1878-1942) och Ida Maria, gift Lillqvist (1888-1980). Anna Lena Nymans tre barn Ture Johannes (1902-1984), Ester Johanna (1900-1977) och Aina Helena (1900-1944) finns i hennes och systern Ida Marias närhet.

 

Fjärde raden till vänster: Längst till vänster det gifta paret Anders (1869-1934) och Amanda Lasén (1871-1941), närmast mot höger därefter Anna Lassfolk Henriksson (1841-1912) och det gifta paret Anders (1866-1925) och Maja Lena Nyman (1865-1914). Stående på bänken längst bak till vänster Paul Storkamp (1885-1969) och det gifta paret Herman (1881-1935) och Maria Eklund (1882-1965).

 

Meddela gärna eventuella felaktigheter i namnförteckningen till adressen storkamp@storkamp.com.