En stor motor behöver också service. För två år sedan byttes både pump och rör i systemet, där 5 000 liter olja cirkulerar. I vinter har turbinens mekaniska delar blivit upputsade och en del bytts ut mot nya.
Karolina Isaksson

Finmotorik i den större klassen

Det blev ett längre stopp i depån än beräknat för turbinen som genererar el på Herrfors kraftvärmeverk i Ylivieska, men nu är den på banan igen.

Delar av turbinen skickades till utlandet för en grundlig service, och där inträffade ett missöde som gjorde att renoveringsprojektet försenades med tretton veckor, berättar Tommi Salo, kraftverkschef på Herrfors.

Servicearbetet gjorde att elproduktionen stod stilla, men kraftverket höll som vanligt i gång produktionen av fjärrvärme och processånga.

“El är en sidoprodukt till kraftverkets huvudprodukt fjärrvärme, men viktig för att vi ska få ut energi från kraftverket med så hög verkningsgrad som möjligt. Under ett normalår producerar vi cirka 25 000 MWh el, vilket motsvarar en femtedel av Ylivieskas elförbrukning.”

Turbinen var ny 1993 och genomgick 2009 sin senaste grundrenovering. Enligt serviceschemat ska turbinen genomgå en sådan renovering var 50 000:e körd timme. Eftersom turbinen går cirka 7 000 timmar per år, är det om 7–8 år alltså dags för nästa servicegenomgång.

TEXT: Johan Svenlin BILDER: Karolina Isaksson