Tryckta kundtidningar är en produktgrupp som ökar hos Forsberg.
”En tidning med intressant innehåll ligger ofta framme under lång tid”, säger Pia Vähäkangas, Mathias Nyman och Kenneth Hagnäs på Forsberg. Till höger Simon Hedman, vid fototillfället teknisk säljare på Herrfors.
Eva-Stina Kjellman

Forsbergs vet hur trycket hanteras

Den snabba omvandlingen av tryckeribranschen fortsätter. Toppmoderna maskiner och bredare repertoar är framtidsrecept. En allt större roll spelar de tryckta förpackningarna.

Ett nytt nummer av Katternötidningen har kommit ut, tryckt på Forsberg i Jakobstad. Under lång tid har tryckhuset skött tryckningen av många av Katternögruppens publikationer, som årsredovisningar och informationsmaterial.

Från Katternös sida har kundnöjdheten varit på topp, inte minst tack vare den flexibilitet som Forsberg visat.

”Den egenskapen är en konkurrensfördel för oss. Vi har en hängiven personal och en modern maskinpark som gör det möjligt att vara flexibel”, säger Kenneth Hagnäs, delägare och kundansvarig på Forsberg.

”Vi är beredda att sträcka oss för att uppfylla kundens behov. Helst vill vi förstås att det flyter på utan problem”, tillägger Pia Vähäkangas, även hon delägare och kundansvarig.

Vi sitter i företagets showroom, där en bred flora av produkter ställs ut till påseende.

”Det blir ofta en aha-upplevelse att besöka rummet. Många ser då vilka möjligheter som trycksaker verkligen erbjuder”, säger Mathias Nyman, kundansvarig även han.

 

Forsbergs tryckeri grundades 1912, Kenneth Hagnäs och Pia Vähäkangas tog över företaget 2010. Under de tolv år som gått sedan dess har enormt mycket hänt. Digitalisering och webbsidor har ersatt en stor del av de trycksaker som traditionellt fungerade som företagens marknadsföringskanaler.

”Tidigare tryckte kunder upp stora upplagor för år framåt. I dag handlar det ofta om mindre upplagor och högre frekvens. Det gäller alltså på vår sida att effektivt kunna hantera kundbehovet över ett brett spektrum”, säger Pia Vähäkangas.

För att täcka upp för den krympande traditionella trycksaksmarknaden beslöt Forsbergs ledning 2016 att bredda verksamheten även med förpackningstryck. En rad nationellt kända varumärken inom färdigmat passerar numera tryckmaskinerna.

”Vi är ett lokalt företag med hela landet som marknad. På trycksakssidan är kunderna till 80 procent lokala, på förpackningssidan hör 80 procent hemma utanför regionen”, berättar Pia Vähäkangas.

 

Satsningen på förpackningstryck innebar stora investeringar i toppmoderna tryckmaskiner.

”Vi är fortfarande i en tillväxtfas. Maskininvesteringarna ger oss stor kapacitet och möjlighet att smidigt växla mellan olika typer av beställningar”, förklarar Mathias Nyman.

Under de senaste två åren har råvarubristen drabbat många branscher, även tryckbranschen.

”Ibland har leveranstiderna sträckt sig uppemot ett halvår. Priserna har rusat i väg, men vi har varit tvungna att ta det som våra leverantörer kunnat erbjuda.”

”Vi är förstås alltid öppna om detta gentemot våra kunder och de har visat förståelse för situationen”, säger Pia Vähäkangas.

Även om reklamblad delvis har ersatts av sociala medier är efterfrågan på vissa typer av traditionella trycksaker fortfarande stor.

”Kundtidningar med kvalitetsinnehåll växer kontinuerligt. Vi ger också själva ut en kundtidning varje år. I dagens läge är det många som sitter framför en datorskärm hela dagen och då vill man som omväxling kanske ha en intressant tidning att fördjupa sig i”, konstaterar Kenneth Hagnäs.

Det är precis vad vi på Katternötidningen också tänker.

TEXT: Johan Svenlin