Painetut asiakaslehdet ovat nopeasti kasvava tuoteryhmä Forsbergin painotalossa.
”Sisällöltään kiinnostava lehti on usein esillä pitkään”, kertovat Pia Vähäkangas, Mathias Nyman ja Kenneth Hagnäs Forsbergin painotalosta. Oikealla Simon Hedman, kuvaushetkellä Herrforsin tekninen myyjä.
Eva-Stina Kjellman

Forsberg tietää kaiken painosta

Painoalan nopeat muutokset jatkuvat. Huippu­modernit koneet ja laajempi reper­toaari ovat tulevaisuuden resepti, ja painetuilla pakkauksilla on yhä suurempi rooli.

Katternö-lehdestä on julkaistu uusi numero, joka on painatettu Forsbergin painotalolla Pietarsaaressa. Painotalo on usean vuoden ajan painattanut Katternö-ryhmän lukuisia julkaisuja, kuten vuosikertomuksia ja tiedotusaineistoja.

Asiakastyytyväisyys on Katternön puolelta ollut huippuluokkaa, etenkin Forsbergin osoittaman joustavuuden ansiosta.

”Se ominaisuus on meille kilpailuetu. Joustavuus on mahdollista omistautuneen henkilökuntamme ja nykyaikaisen konekantamme ansiosta”, selittää Forsbergin osakas ja asiakasvastaava Kenneth Hagnäs.

”Olemme valmiita venymään täyttääksemme asiakkaidemme tarpeet, vaikka tietenkin toivomme, että asiat sujuvat ongelmitta”, lisää Pia Vähäkangas, myös hän osakas ja asiakasvastaava.

Istumme yrityksen showroomissa, jossa on esitteillä laaja kirjo tuotteita.

”Huoneessa vierailu johtaa usein ahaa-elämykseen. Monet oivaltavat silloin, millaisia mahdollisuuksia painotuotteet tarjoavat”, kertoo Mathias Nyman, asiakasvastaava hänkin.

 

Forsbergin painotalo perustettiin v. 1912, ja Kenneth Hagnäs ja Pia Vähäkangas ottivat yrityksen haltuun v. 2010. Kuluneen 12 vuoden aikana ala on ehtinyt kokea valtavia muutoksia. Digitalisointi ja nettisivut ovat korvanneet suuren osan painotuotteista, jotka perinteisesti toimivat yritysten markkinointikanavina.

”Aiemmin asiakkaat painattivat suuria painoksia vuosiksi eteenpäin. Tänä päivänä kyse on enemmänkin pienemmistä painosmääristä ja tiiviimmästä tahdista. Meidän täytyy siis tehokkaasti kyetä vastaamaan asiakkaiden monenlaisiin tarpeisiin”, Vähäkangas kertoo.

Täydentääkseen perinteistä, kutistuvaa painotuotemarkkinaa Forsbergin johto päätti v. 2016 laajentaa toimintaa: nykyään yhtiön tarjontaan kuuluu myös pakkausten painatus. Joukko kansallisesti tunnettuja valmisruoan tuotemerkkejä ohittaa nykyisin painokoneet.

”Olemme paikallinen yhtiö, jonka markkina-alueena on koko maa. Painotuotepuolella asiakkaista 80 % on paikallisia, kun taas pakkauspuolella 80 % on alueen ulkopuolelta”, Vähäkangas kertoo.

 

Panostus pakkausten painatukseen tarkoittaa mittavia investointeja huippumoderneihin painokoneisiin.

”Olemme vielä kasvuvaiheessa. Koneinvestoinnit tarjoavat meille suuren kapasiteetin ja mahdollisuuden sujuvasti siirtyä yhdenlaisesta tilauksesta toiseen”, Mathias Nyman selittää.

Raaka-ainepula on kuluneen kahden vuoden aikana vaikuttanut moniin teollisuuksiin, myös painoalaan.

”Välillä toimitusajat ovat venyneet lähes puoleen vuoteen. Hinnat ovat karanneet käsistä, mutta olemme joutuneet ottamaan sen, mitä toimittajamme ovat voineet tarjota.”

”Olemme tietysti aina avoimia tästä asiakkaillemme, ja he ovat olleet ymmärtäväisiä tilanteen suhteen”, Vähäkangas kertoo.

Vaikka sosiaalinen media on osin korvannut mainoslehtiset, on tietynlaisten perinteisten painotuotteiden kysyntä edelleen suurta.

”Sisällöltään laadukkaita asiakaslehtiä tulee jatkuvasti lisää. Itsekin julkaisemme kerran vuodessa oman lehtemme. Monet istuvat nykyisin tietokoneen edessä koko päivän, joten he kenties kaipaavat hieman vaihtelua ja haluavat syventyä mielenkiintoiseen lehteen”, Kenneth Hagnäs toteaa.

Me Katternö-lehdessä ajattelemme täsmälleen samoin.

TEKSTI: Johan Svenlin