Gula västarna demonstrerar i Belmont, östra Frankrike.

Gula västarna satte stopp för EU

De gula västarnas protestaktioner i Frankrike satte stopp för EU:s plan att få ett slut på den nationella prisreglering av el som fortfarande finns i många länder, bland dem Frankrike.

 

Avregleringsförslaget var redan nästan slutprocessat i EU-systemet då ett telefonsamtal från Elyséepalatset kom med kravet att förslaget skulle stoppas, detta enligt den europeiska nyhetssajten Euractiv.

Anledningen var de gula västarna, vilkas aktioner inleddes med den kolskatt som president Emmanuel Macron aviserat. Elpriserna har länge varit en känslig fråga i Frankrike, som alltså fortfarande har reglerade elpriser, liksom Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Spanien, Portugal, Cypern och Malta.

Att nationell elprisreglering står i motsättning till EU:s grundprincip om en öppen europeisk elmarknad säger sig självt.

De gula västarna väckte snabbt liv i en opinion också i EU-parlamentet. Enligt den bör hushållens kostnader för energin diskuteras som en del av en större socialpolitisk fråga. Många länder har en utbredd energifattigdom, även ett land som Tyskland, där 400 000 hushåll årligen får elen bortkopplad på grund av obetalda elräkningar.

Den europeiska konsumentorganisationen BEUC, där också finländska Konsumentförbundet är medlem, förklarar som sin linje att EU bör avstå från att tvinga igenom en avreglering av elpriser så länge inte alla elmarknader är konkurrenskraftiga och så länge man inte skyddar de fattigaste elkunderna.

Även en aktivistorganisation som Friends of Earth Europe, förklarar genom sin representant Clémence Hutin för Euractiv att ”gula väströrelsen visar att energiomställningen måste vara socialt rättvis. Den kan inte nonchalera Europas energifattiga”.

Det förslag EU hade arbetat fram gick ut på att de reglerade elpriserna skulle fasas ut under en femårsperiod.

TEXT: Svenolof Karlsson